Cmentarz Hutniczy w Gliwicach – Chudów

 

Biografie  Karta obiektu

 

 

Leopoldine von Blandowski

 geb. Woyrsch

 

1784 – 18.1.1864  

 

 

  

   Była żoną Feliksa von Blandowskiego. Górnośląska rodzina Blandowskich wywodziła się z Polski pieczętując się herbem Wieniawa. Jej mąż Jan Feliks pełnił funkcję oficera kawalerii na służbie księcia Hohenlohe-Ingelfingen, a następnie dowódcy oddziału sanitarnego. W 1806 roku został majorem w batalionie Bogusławskiego stacjonującym w Środzie Śląskiej. W 1806 roku Blandowskiemu w randze Oberstlieutenanta przydzielono komendę pułku złożonego z batalionu gliwickiego, raciborskiego i pszczyńskiego. [?]  

 

W roku 1820 Blandowski pożyczył miastu Gliwice  Marek na 6% na zakup "sikawki" :) [3]

   17 lutego 1825  kupiła majątek Chudów wraz z zamkiem od Magdaleny Bobrowskiej. Małżonkowie na stałe przebywali w Bielszowicach a nie w Chudowie. Zagrodnicy chudowscy, których nie objęło uwłaszczenie i zniesienie pańszczyzny w 1821 roku wnosili przeciwko nim do sądu liczne skargi, lecz w czasie rządów Blandowskich obciążenia te nie zostały zniesione. [2]

   Leopoldyna ufundowała natomiast w 1828 roku dla mieszkańców Chudowa przy obecnej ulicy Wodnej budynek szkolny. Szkoła była parterowa, konstrukcji zrębowej na podmurówce kamiennej kryta gontem. Mieściła dwie klasy (5x6m) od strony północno-zachodniej i oddzielone korytarzem mieszkanie dla nauczyciela kierownika szkoły, pierwszym był Antoni Schmura (18281832). [1]

   Jan Feliks Blandowski (ur. 26.03.1757 r.) zmarł 5 lutego 1835 roku [5] i pochowany został w Bielsku. Leopoldyna odsprzedała majątek w 1837 roku Aleksandrowi von Bally i przeprowadziła się do swojej kamienicy w Gliwicach przy ulicy Wysokiej (!?). Umowa kupna przewidywała, że nowy właściciel miał Leopoldynie wypłacać dożywotnio roczną rentę wysokości 350 talarów, a po jej śmierci renta miała przejść na jej trzy córki. (Wiadomo, że kolejna właścicielka zamku Joanna Schaffgotsch (von Schomberg-Godula) wypłacała tę rentę jeszcze w 1854 roku. [2] Wg spisu z 1852 roku mieszkała tam z dwójką dzieci córką Armine lat 32 i synem Theophilem lat 35. [4]

   Najmłodszym z jedenaściorga ich dzieci był podróżnik, badacz i fotografik Wilhelm.

 

 

[3]

 

[5]

 

 

[1] Roman Szołtysek, Paniówki, Katowice 1996;

    [za:] J.G.Knie, Alphabetisch-Statistisch-Topographische Uebersicht..., Breslau 1830, s.544;

    J.Pilnacek, Rody stareho..., Dil.1, s.71;

    J.Siebmacher's, Grosses und allgemeines Wappenbuch..., Tl.3, s.124;

[2] Ewa Piecha, Chudów, monografia historyczna, 2005,

[3] Benno Nietsche, Geschichte der Stadt Gleiwitz, Gleiwitz 1886

[4] Akta różne Archiwum Państwowe w Gliwicach

[5] "Der Oberschlesische Wanderer" nr 6 z 9.II.1835

[6] B.Nietsche, Historia miasta Gliwice, przekł. S.Rosenbaum, Gliwice 2011