Cmentarz Hutniczy w Gliwicach – Huta Gliwicka – Huta Malapane

Biografie 

 

 

Familie Chuchul

 

 

      Informacje uzyskane po napisaniu książki:

 

Chuchul (Friedrich Ernst ?) – zm. 21.6.1844, w wieku 50 lat i 2 miesiące, pogrzeb 23.6 na cmentarzu odlewni, wcześniej pochowano tam Amalie (jeśli Ernst to żonę) lat 22 (...na nowym cmentarzu odlewni) [1]

Był majorem w stanie spoczynku (Major a.d.) a w Królewskiej Odlewni pracował w akordzie na emalierni (Emaill-Gedingehaber). [4] Ernst Chuchul jest pewnie tą sama osobą, która jako ówczesny formierz Huty Malapane zgłosiła się na ochotnika do służby w wojsku w czasie wojny z Napoleonem w latach 1813/1815 [5]  i stąd ten stopień wojskowy. 

 

Chuchul Hedwig

 

Maschineninspector Chuchul

 

[2]

 

   Na początku lat 50 -tych, jeszcze jako majster maszynowy, odbył on razem z inspektorem maszynowym Eck´em dłuższą podróż po Anglii w celu poznania nowych technologii w hutnictwie. W roku 1858 H. Chuchul przeniósł się do Westfalli, gdzie kierował w Dortmundzie w Hutą Aplerbeck. H. Chuchul był (prawdopodobnie) ojcem znanego prawnika Paula Chuchula urodzonego w Koenisghuette w 1847 r. (zm. 1921), wieloletniego sędziego w Stendal. 15 lutego 1857 roku brał udział w spotkaniu założycielskim górnośląskiego koła Związku Inżynierów Niemieckich [3] 

 

 

[1] Akta Rodzin Gliwickich – Archiwum Państwowe w Gliwicach

[2] Die Gründung und Weiterenwickelung der Königshütte 18021902, Archiwum Państwowe w Gliwicach

[3] B.Nietsche, Historia miasta Gliwice, przekł. S.Rosenbaum, Gliwice 2011

[4] Neuer Nekrolog der Deutschen, 1844, cz.II

[5] http://www.boehm-chronik.com/bergbau/bergleute/Freiwillige.htm

 

 

[3]

...

15 lutego 1857 roku, z inicjatywy inż. R. Peschke z Królewskiej Odlewni w Gliwicach, odbyło się spotkanie założycielskie górnośląskiego koła Związku Inżynierów Niemieckich. Uczestnikom spotkania przedstawiono projekt statutu organizacji oraz wybrano zarząd: 

 

przewodniczący - Dressler, inspektor budowlany i maszynowy w Zabrzu 

z-ca - Chuchul, królewski inspektor maszynowy w Królewskiej Hucie 

z-ca - Lindner, naczelny mistrz królewski w Rybniku 

z-ca - W. Schulze, królewski inspektor hutniczy w Gliwicach 

protokolant - R. Peschke, inżynier z Królewskiej Odlewni k. Gliwic 

skarbnik - W. Beermann, inżynier cywilny w Gliwicach 

 

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli i przystąpili do Związku m.in.: 

 

W. Hegenscheidt, fabrykant z Neudorf k. Gliwic 

J. Aust, inspektor maszynowy w Odlewni w Gliwicach 

H. Martini, królewski mistrz hutniczy w Odlewni w Gliwicach 

Schnackenberg, królewski mistrz hutniczy 

O. Rott, Odlewnia Żeliwa k. Gliwic A. Kern, mistrz murarski z Gliwic 

Liwowski, właściciel fabryki maszyn w Gliwicach 

  tłumaczenie (nie dosłowne): Staflik

 ..

...

[4]