Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  – Huta Gliwicka – Królewska Huta

Biografie 

 

 

Carl Eck

 

7.11.1796 26.11.1852

 

 

   Pełna biografia w książce „Cmentarz Hutniczy w Gliwicach”

   Informacje uzyskane po napisaniu książki:

 

 

  Inspektor hutniczy, kierownik koksowni w Królewskiej Hucie

 

 Pogrzeb odbył się 28 listopada  

 

[2] str. 195

...W maju 1828 roku zachęcony przez prof.Brettnera landrat von Brettin wniósł podanie o założenie szkoły rzemieślniczej. Otwarto ją jeszcze w tym samym roku. Na ten cel władze miejskie udostępniły lokal w budynku ratusza. Odtąd sześćdziesięciu wychowanków codziennie oprócz niedziel i świąt w godzinach od czwartej do szóstej po południu bezpłatnie pobierało lekcje rysunku, chemii, rachunków, matematyki, fizyki i pisania. Pierwszymi nauczycielami byli profesor gimnazjum Brettner, konduktor Schmidt, pisarz hutniczy Eck, modelarz Beyerhaus i miejscy nauczyciele Kunze i Haussmann...

 

 

[1] Archiwum Państwowe w Gliwicach, Akta rodzin gliwickich

[2] B.Nietsche, Historia miasta Gliwice, przekł. S.Rosenbaum, Gliwice 2011