Cmentarz Hutniczy w Gliwicach – 

Biografie 

 

 

Heinrich Hennig

 

4.3.1828 26.7.1904 

 

    

Wieloletni, zasłużony rektor szkoły hutniczej, w której pracował od 1 lipca 1853 roku.

Żonaty z Beate geb. Risch urodzoną 2.8.1832 roku, ślub odbył się 17.5.1858.

[5] str. 383-384

„...Miejska szkoła symultaniczna nr II znajduje się pod kontrolą wyższego nauczyciela dr. Haussknechta. Nauczycielem głównym jest L.(?) Hennig. Ta placówka powstała z dawnej szkoły hutniczej w drodze inkorporacji w granice miasta Królewskiej Odlewni Żelaza.

1 klasa, Heinrich Hennig 52 uczniów...[1876]

...Pod koniec października 1886 roku nauczyciele i uczniowie byli podzieleni następująco:

...........................

I klasa, nauczyciel Hennig – 17 uczniów – 23 uczennice...” 

 

str. 364

„...W reprezentacji parafii [ewangelickiej – 1884] zasiadali ..nauczyciel główny Hennig...” 

 

str. 279

[1879] „...11 października w restauracji Susta odbyło się walne zgromadzenie pszczyńsko-gliwickiej filii Związku Pestalozziego (Pestalozzi-Verein). Gliwicom przydzielono prowadzenie interesów związku, a filię przemianowano na "bytomsko-gliwicką". Celem tej istniejącej od dekady organizacji jest troska o potrzebujące pomocy żony i dzieci osierocone przez śląskich nauczycieli bez względu na ich wyznanie. Do zarządu wybrano: nauczyciela głównego Henniga jako przewodniczącego...” 

 

   Na Cmentarzu Hutniczym jest pochowany również inny mężczyzna o tym nazwisku zgodnie z adnotacją przy zdjęciu w albumie Beermanna – nie wiem jeszcze czy chodzi tu o Henniga-radcę czy Henniga-przemysłowca.

 

[1] Archiwum Państwowe w Gliwicach USC/zgony – 1904

[2] Archiwum Państwowe w Gliwicach, Intelligenzblatt, nr 168, 27.07.1904

[3] Archiwum Państwowe w Gliwicach, Intelligenzblatt, nr 169, 28.07.1904 informacja o śmierci

[4] Schmidt J., 7 wieków szkolnictwa w Gliwicach

[5] B.Nietsche, Historia miasta Gliwice, przekł. S.Rosenbaum, Gliwice 2011

 

tłumaczenia nekrologów Irek Czaja

 

 

 

 

 

[2]

 Wczoraj [...] po długiej chorobie

nasz honorowy członek  

Pan Rektor a. D. 

Heinrich Henning

Zmarły był nam zawsze wiernym i szczerym kolegą, 

który poprzez swój otwarty charakter i swoje 

poczucie koleżeństwa zapewnił sobie u nas stałą pamięć.
Gliwickie Stowarzyszenie Nauczycieli

 

 

 

 

Zmarły poprzez długie lata oddawał swą służbę naszemu stowarzyszeniu, 

poprzez doskonałą znajomość i umiejętność muzyki, 

i w każdej chwili był gorliwym mecenasem szlachetnego kunsztu śpiewu.
Zawsze będziemy honorować go pamięcią
Stół (Krąg) Śpiewaczy

 

 

Zmarły był poprzez prawie trzy dziesięciolecia sumiennym i oddanym kierownikiem naszej szkoły, 

swemu kolegium przykładem wierności w służbie, i wszystkim serdecznym przyjacielem i kochanym współpracownikiem. 

Dla szkoły, uczniów i kolegów oddawał w każdej chwili swe siły, 

tak długo aż starość jego obficie błogosławionej działalności nie położyła kresu.
Cześć Jego Pamięci
Kolegium Nauczycielskie Szkoły III

HH Ritter pp (niywiym co te skroty oznaczyjom a "Ritter" to rycerz ...)

 

Podpisane organy w oddaniu upamiętniają tymże śmierć Pana Rektora Heinrich’a Henning’a.

Zasnął w honorowym wieku 76-ciu lat jako długoletni członek przedstawicielstwa naszej gminy kościelnej 

w bogactwie darów ducha wiernej służbie, a ku tejże gminy błogosławionej rozbudowie
Ewangelicka Komunalna Rada Kościelna i Przedstawicielstwo Gminy Kościelnej
Z upoważnieniem, Linsingen, Pastor.