Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  – Huta Gliwicka – Huta Malapane

Biografie 

 

 

Richard Wachler

 

28.10.1829 11.12.1879 

 

 

 

   Biografia w książce „Cmentarz Hutniczy w Gliwicach”

   Informacje uzyskane po napisaniu książki:

 

R.Wachler Königliche Hütten-Inspektor   1829 – 11.XII.1879  nr 147/1879 z 14.XII.1879 nr 148/1879 z 16.XII.1879

W 1862 roku ożenił się z Valeską Richter (18431870), córką gliwickiego kupca, mieli troje dwoje dzieci.  

                                                                 

[4] str. 280

„...11 grudnia zmarł królewski inspektor hutniczy Wachler. Od dwudziestu siedmiu lat, napisano w nekrologu przygotowanym przez urzędników huty, związany z nami wspólną pracą, zmarły pozyskał powszechną sympatię i poważanie w różnych kręgach dzięki nadzwyczajnej obowiązkowości, bardzo honorowemu charakterowi, przychylności i przyjaznej otwartości wobec wszystkich, z którymi się stykał. W annałach Glasera (Annalen für Gewerbe und Bauwesen) nekrolog ogłosiły następujące zakłady hutnicze: „Aktiengesellschaft Phönix für Bergbau und Hüttenbetrieb z Laar koło Ruhrort, Gutehoffnunghütte”, „Aktienverein für Bergbau und Hüttenwesen AG” z Duisburg-Hochfeld, „Hörder Bergwerks- und Hüttenverein” z Hörder, „AG Bergwerksverein Friedrich-Wilhelmshütte” z Mühlheim nad Ruhr.

   W nekrologu napisano: Richard Wachler urodził się 28 października 1829 roku w Malapane na Górnym Śląsku, przy fiskalnej hucie, którą kierował jego ojciec, słynny królewski radca górniczy Ludwig Wachler. Po ukończeniu szkoły realnej w 1851 roku zwrócił się, idąc za przykładem ojca, ku hutnictwu żelaza i w 1852 roku złożył egzamin na królewskiego kandydata. Napisana w 1853 roku praca o formierni gliny znalazła szczególne uznanie jego przełożonych. Po ukończeniu studiów uniwersyteckich w 1857 roku złożył egzamin na elewa i został zatrudniony w fiskalnych zakładach w Gliwicach, Królewskiej Hucie i Strzybnicy. W 1860 roku Wachlera awansowano na mistrza hutniczego i zatrudniono w Gliwicach, w 1863 roku powołano go do kierowania zakładem Saynerhütte”, a po sprzedaży tej huty w 1864 roku przeniesiono do Królewskiej Odlewni Żelaza w Berlinie na stanowisko kierownika zakładu. Tamże w 1868 roku mianowano go inspektorem hutniczym. Po rozwiązaniu berlińskiej odlewni, odrzuciwszy szereg ofert wstąpienia na służbę prywatną, które składano, wiedząc o jego świetnych osiągnięciach w odlewni, Wachler został przeniesiony do Gliwic. Jak wielkim poważaniem i zaufaniem władz cieszył się zmarły, świadczy fakt powołania go przez ministerstwo robot publicznych, handlu i przemysłu do kierowania porównawczymi badaniami jakościowymi reńsko-westfalskich i zagranicznych odlewni surówek żelaza. Powszechne uznanie zasług Richarda Wachlera, spowodowało niechęć zażartych fanatyków wolnego handlu, którzy pod płaszczykiem anonimowości usiłowali rzucić na niego podejrzenia i zniesławić tego pracowitego i dzielnego urzędnika państwowego, wypełniającego swoje obowiązki w najbardziej ścisłym tego słowa znaczeniu. Tą akcją starano się osłabić pozytywne wrażenie wyników jego badań i postawić w cieniu kwestię produktu krajowego. Udało się, niestety, z powodzeniem dopiec do żywego uczciwemu człowiekowi. W prywatnej korespondencji dał  Wachler upust swojemu rozżaleniu z powodu doznanych obelg. Mimo to przedstawiciele zjednoczonych zakładów cenili w nim nie tylko pilnego i sprawdzonego fachowca gorliwie wykonującego swoje obowiązki, ale i wspaniałego, uczuciowego człowieka, którego zalety towarzyskie na zawsze pozostaną w pamięci ogółu. Niestety przedwczesna śmierć nie pozwoliła na kontynuację dzieła Wachlera. Pogrążeni w głębokim smutkuwspominamy jego dokonania. Cześć jego pamięci!”...

Rysunki z czasów szkolnych zachowane w teczce akt personalnych Archiwum Państwowe w Katowicach OBB 200488

 

 

 

 

Johann Friedrich Ludwig Wachler

Dr theol. u. phil. v. Proffesor der Geschichte und Literatur, Konsistorialrat und Oberbibliothekar an der Universitat Breslau

Gotha 15.4.1767 Breslau 4.4.1838

24.11.1789 Juliane Asbrandt

Rinteln 10.5.1769 Breslau 21.9.1846

____

|

_____

|

_____

|

______

|

_______|_______

|

______

|

______

|

_____

|

| | | | | | | |

Friederike

17901796

Adolf

17911796

Christiane

15.11.1793– Breslau 3.6.1863

Luise

3.12.1794 – Breslau 6.10.1826

Ludwig

Bergrat und Oberhütteninspector in Malapane

Rinteln 5.11.1797 Malapane 26.2.1865

Ernst

15.1.1803 – Breslau 1.3.1888

Wilhelmine

3.4.1805 – Breslau 9.3.1845

Albrecht

8.6.1807 – Breslau 17.7.1864

Dr Franz Passow Prof.der slass. Philologie in Breslau

3.5.1827 Auguste Paul

Kreuzburgerhutte 8.7.1806 Malapane 4.5.1861

______

|

_______|_______

|

______

|

______

|

_____

|

| | | | |

Sophie

28.2.1828 

Richard

Hutteninspector in Gleiwitz

Malapane 28.10.1829 – Gleiwitz 11.12.1879

 

Minna

Paul

Dr iur Oberbergrat a. D. Mittglied des Herrenhauses in Berlin

Auguste

Huttendirector Hellmuth Foerster

1.  26.5.1862 Valeska Richter

     10.7.1843 – 15.12.1870

2. 22.5.1874 – Lina Freiin v. Schleinitz

     ur. 29.6.1837 Kriewald bei Gleiwitz

______

|

_______|                 

|

| |

Gertrud

12.3.1863 – 30.6.1887

Valeska

ur. 24.5.1865

brakuje pozostałych dat

Hans Frhr. v. Schleinitz Hauptmann a.D.u.Vorstand der Aktiengesellschaft 

f. Fabrikation v. Lignose in Kriewald bei Gleiwitz

______

|

_______|_______

|

_____

|

| | |

Hans Wolf Frhr. v. Schl. Leutnant im 2. Garde-Reg. z. Fuss

ur. 10.7.1885

Erna

ur. 3.7.1886 verm. m. Leutnant im Ulan.-Reg. v. Katzler Kurt Faendrich

Ulrich Frhr. v. Schleinitz 

ur. 27.3.1891

stud.iur.et rer. mont.

stan z 1910 roku

 

Publikacje Johanna Wachlera:

  • Einiger K. Sächsischen Gardisten Frevelthaten, verübt in Marburg den 5. September 1814, beschrieben von D. Ludwig Wachler. Marburg 1814.
  • Beantwortung der Schrift des Dr. Ludwig Wachler, unter dem Titel: Einiger K. Sächsischer Gardisten Frevelthaten, verübt in Marburg den 5. September 1814. Vom Offiziers=Corps der Königl. Sächs. Grenadier=Garde. Koblenz: Heriot, 1814.
  • Lehrbuch der Geschichte (Breslau 1817)
  • Vorlesungen über die Geschichte der teutschen Nationallitteratur (Frankf. 1818–1819, 2 Bde.)
  • Philomathie (das. 1819–1821, 3 Bde.)
  • Handbuch der Geschichte der Litteratur (das. 1804; 4 Bde.)
  • Geschichte der historischen Forschung und Kunst (Göttingen 1812–1820, 2 Bde.)
  • Die Pariser Bluthochzeit (Leipz. 1826)
  • Lehrbuch der Litteraturgeschichte (das. 1827, 2. Aufl. 1830)

 Dzieła Ludwiga Wachlera:

 

 

 

[1] Wachler E., Chronik der Familie Wachler; Jena 1910

[2] Schmidt J., Hutnicy, artyści, modelierzy oraz twórcy górnosląskiego hutnictwa, [w:] Rocznik Muzeum w Gliwicach, t.X, Gliwice 1995

[3] Archiwum Państwowe w Gliwicach, Akta rodzin gliwickich

[4] B.Nietsche, Historia miasta Gliwice, przekł. S.Rosenbaum, Gliwice 2011