Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz Dokumentation

 

 

Dokumente

 

 

 

 

 

Bestandaufnahme

 

 

Ikonographie

Liste der bestatetten Personen

 

 

Todesanzeigen

 

Karten von Objekten

 

 

Funde

 

 

Dokumente

 

 

Verdient

 

 

 

 

 

1.

Mgr inż. Paul Müller (1927)  Holtzhausen

Gleiwitzer-Beuthener-Tarnowitzer Heimatblatt, nr 10, Steinheim/M 1959, s.2427, tłum. Sebastian Mrożek

 

Die Gründung und Weiterenwickelung der Königshütte 18021902, SI 10, Archiwum Państwowe w Gliwicach

 

Oberschlesien im Bild, Archiwum Państwowe w Gliwicach

2.

Opis uroczystego złożenia zwłok zmarłego 23 czerwca poprzedniego roku w Brzegu śląskiego starosty górniczego i Naddyrektora Urzędu Górniczego, kanonika na Havelbergu i rycerza Orderu Orła Czerwonego III klasy grafa von Einsiedel, na cmentarzu Królewskiej Odlewni Żelaza w Gliwicach w niedzielę 11 maja 1834 roku. 

Der Oberschlesische Wanderer, nr 20 z dnia 19 maja 1834 r.

Archiwum Państwowe w  Gliwicach

3.

Uroczystość jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia sprawowania urzędu przez Królewskiego Głównego Inspektora Hutniczego Pana J.W.O. Schulze 

Der Oberschlesische Wanderer, nr 14 z dnia 8 kwietnia 1839 r. Archiwum Państwowe w Gliwicach

4.

 Eksplozja na Cmentarzu Hutniczym

Oberschlesien im Bild, nr 20, 1933, Archiwum Państwowe w  Gliwicach

5.

 

Acta des Königlichen Hütten-Amtes zur Eisengiesserei bei Gleiwitz betreffend die Anlage und Unterhaltung eines Begrabniss-Platzes,  vol.2, 1.11.188730.5.1915 (Akta Królewskiego Urzędu Hutniczego Odlewni Żelaza w Gliwicach dotyczące założenia i utrzymania miejsca pochówków), Pruska Górniczo-Hutnicza Spółka Akcyjna Urząd Hutniczy w Gliwicach, sygn. 15\110\0, Archiwum Państwowe w Gliwicach

6.  

Acta des Königlichen Hütten-Amtes zur Eisengiesserei bei Gleiwitz betreffend verschiedene Personale....., 

(Akta Królewskiego Urzędu Hutniczego Odlewni Żelaza w Gliwicach dotyczące różnych spraw personalnych)

Pruska Górniczo-Hutnicza Spółka Akcyjna Urząd Hutniczy w Gliwicach, sygn. 15\110\0, Archiwum Państwowe w Gliwicach  

część I - dotycząca śmierci i pochówku dyrektora Arnsa

7.

 Eksplozja na Cmentarzu Hutniczym

Naczelne Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Śląsku w Opolu Archiwum Państwowe w Opolu, zespół nr 46, teczka nr 167

8.    
9.