Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz Pläne und Umsetzung

 

 

Bildung

 

 

Pläne und Umsetzung

Umfriedung 

Realisierung: 2006

Kreuz Realisierung: 2008

 

Kapelle

 

Lapidarium

 

Grabmäler

Grabpaten-

schaften

 

Bildung

 

 

 

 

 *  MONOGRAPHIE

 

 Hilfsmaterialien für die Regional-Bildung – ZESZYT 4 – STRONA 14

 

 Vorträge

....–  Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach – 24.VI.2004

....–  Sesja „Zapomniani wielcy gliwiczanie pochowani na Cmentarzu Hutniczym” 17.V.2005

....–  Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Katowicach 20.X. 2007

    –  Jubileusz cmentarza – 11.X.2008

....–  Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach – X.2009

 ...–  I Sesja Historyczna – Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych – 26.XI.2010

    –  Galeria Secesja – prezentacja Historia  kaplicy na Cmentarzu Hutniczym20.IV.2009

 

 *  Schulvorträge

....–  Szkoła Społeczna – rok 2005

....–  Gimnazjum nr 14 – kółko historyczne – rok 2006

....–  Szkoła Podstawowa nr 9 – 19.III. 2010

....–  Gimnazjum nr 11 – 17.XI.2010

... –  Szkoła Podstawowa nr 36 – 18.XI.2010

    –  Gimnazjum nr 7 – 15.III.2011

    –  Bieg patrolowy Śladami Johna Baildona 14.IX.2012

 

 * Friedhofsführungen

....–  Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego – IX.2004

....–  Sesja „Zapomniani wielcy gliwiczanie pochowani na Cmentarzu Hutniczym” – 17.V.2005

....–  Sesja  Dzielnica hutnicza – historia, przemiany, dzień dzisiejszy 12.IV.2006

....–  Górnośląskie Dni Dziedzictwa Kulturowego IX.2007

....–  Jubileusz cmentarza – 11.X.2008

....–  Rajd „Lato z Metamorfozami – Poznaj dzielnice Gliwic” – 11.VII.2010 i 22.VIII.2010

 ...–  Rajd „Lato z Metamorfozami – Wędrowiec gliwicki” – 19.VIII.2012

 ...–  Uroczystości z okazji powrotu nagrobka Johna Baildona na cmentarz – 9.IX.2012

    –  Współpraca z PTTK Katowice