Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  dokumentacja

 

 

Dokumenty

 

 

 

 

Inwentaryzacja

 

Ikonografia

Wykaz osób pochowanych

 

Nekrologi

 

Karty obiektów

 

Znaleziska

 

Dokumenty

 

 

Zasłużeni

 

 

 

 

 

1.

Mgr inż. Paul Müller (1927)  Holtzhausen

Gleiwitzer-Beuthener-Tarnowitzer Heimatblatt, nr 10, Steinheim/M 1959, s.2427, tłum. Sebastian Mrożek

 

Die Gründung und Weiterenwickelung der Königshütte 18021902, SI 10, Archiwum Państwowe w Gliwicach

 

Oberschlesien im Bild, Archiwum Państwowe w Gliwicach

2.

Opis uroczystego złożenia zwłok zmarłego 23 czerwca poprzedniego roku w Brzegu śląskiego starosty górniczego i Naddyrektora Urzędu Górniczego, kanonika na Havelbergu i rycerza Orderu Orła Czerwonego III klasy grafa von Einsiedel, na cmentarzu Królewskiej Odlewni Żelaza w Gliwicach w niedzielę 11 maja 1834 roku. 

Der Oberschlesische Wanderer, nr 20 z dnia 19 maja 1834 r.

Archiwum Państwowe w  Gliwicach

3.

Uroczystość jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia sprawowania urzędu przez Królewskiego Głównego Inspektora Hutniczego Pana J.W.O. Schulze 

Der Oberschlesische Wanderer, nr 14 z dnia 8 kwietnia 1839 r. Archiwum Państwowe w Gliwicach

4.

 Eksplozja na Cmentarzu Hutniczym

Oberschlesien im Bild, nr 20, 1933, Archiwum Państwowe w  Gliwicach

5.

 

Acta des Königlichen Hütten-Amtes zur Eisengiesserei bei Gleiwitz betreffend die Anlage und Unterhaltung eines Begrabniss-Platzes,  vol.2, 1.11.188730.5.1915 (Akta Królewskiego Urzędu Hutniczego Odlewni Żelaza w Gliwicach dotyczące założenia i utrzymania miejsca pochówków), Pruska Górniczo-Hutnicza Spółka Akcyjna Urząd Hutniczy w Gliwicach, sygn. 15\110\0, Archiwum Państwowe w Gliwicach

6.

 

Acta des Königlichen Hütten-Amtes zur Eisengiesserei bei Gleiwitz betreffend verschiedene Personale....., 

(Akta Królewskiego Urzędu Hutniczego Odlewni Żelaza w Gliwicach dotyczące różnych spraw personalnych)

Pruska Górniczo-Hutnicza Spółka Akcyjna Urząd Hutniczy w Gliwicach, sygn. 15\110\0, Archiwum Państwowe w Gliwicach  

część I - dotycząca śmierci i pochówku dyrektora Arnsa

7.

 Eksplozja na Cmentarzu Hutniczym

Naczelne Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Śląsku w Opolu Archiwum Państwowe w Opolu, zespół nr 46, teczka nr 167

8.

Wypisy z ksiąg parafialnych kościoła Wszystkich Świętych od roku 1808 poczynając (domniemany rok powstania Cmentarza Hutniczego)

www.familysearch.org

9.

Rękopisy Gustava Scharffa

Oberbergamt zu Breslau. Akta osobowe Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu OBB 774–200464, Archiwum Państwowe w Katowicach

10.

Rysunki Richarda Wachlera

Rysunki z czasów szkolnych zachowane w teczce akt personalnych - Archiwum Państwowe w Katowicach OBB 200488

11.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

www.malanowicz.eu