Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  dokumentacja

Dokumenty Richard Wachler

 

  

 

Rysunki z czasów szkolnych zachowane w teczce akt personalnych 

Archiwum Państwowe w Katowicach OBB 200488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.malanowicz.eu