Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  dokumentacja

 

 

Wykaz osób pochowanych na cmentarzu

 

1808-1837   1838-1847   1848-1857   1858-1867   1868-1877   1878-1887

 

1888-1897   1898-1907   1908-1917   1918-1927   1928-1938   1939-1949

 

 

 

 

Inwentaryzacja

 

Ikonografia

Wykaz osób pochowanych

 

Nekrologi

 

Karty obiektów

 

Znaleziska

 

Dokumenty

 

Zas³u¿eni

 

 

 

Informacje z innych ¼róde³ 

Nagrobki,

tablice

Personalia  

Daty urodzin i ¶mierci

¬ród³o

 

Friedrich Ernst ? Chuchul

...IV.1794 – 21.VI.1844

pogrzeb 23.VI.

"...wcze¶niej pochowano tam Amalie (je¶li Ernst to ¿onê) lat 22 (na nowym cmentarzu odlewni)..."

Akta Rodzin Gliwickich

Archiwum Pañstwowe w Gliwicach

 

 

 

 

Informacje z gazety „Der Oberschlesische Wanderer”– pisownia oryginalna, kolorem zielonym uzupe³nienia  

Nagrobki,

tablice

Osoby zmar³e w dzielnicy Eisengießerei Daty urodzin i ¶mierci Numer „Der Oberschlesische Wanderer” 
1838

Dill Wachtmeister

II.1769 15.I.1838

nr 4/1838 z 22.I.1838

 

Julie Goldammer verw.... Schichtmeister

I.1796 16.III.1838

nr 13/1838 z 26.III.1838

 

Wuttke – Werkmeister

28.IV.1778 2.V.1838

nr 19/1838 z 7.V.1838

 

Franz Wolff Sohn des Förmers

XI.1813 15.V.1838

nr 21/1838 z 23.V.1838

 

Johanne Wende Tochter des Materialeneinnehmers

6.V. 1832 19.V.1838

nr 22/1838 z 28.V.1838

 

Kolaczek Sohn des Hüttenwachters

1830 3.VI.1838

nr 24/1838 z 11.VI.1838

 

Bobrzyk Königlicher Magazinverwalter

VIII.1784 9.VI.1838

nr 25/1838 z 18.VI.1838

 

Amende Modelltischler

II.1891 4.IX.1838

nr 37/1838 z 10.IX.1838

 

Natalie Wuttke Tochter des Bohrmeisters

VIII.1838 3.X.1838

nr 43/1838 z 22.X.1838

 
 
1839

Wanoth – Einlieger

1764 25.I.1839   

nr 5/1839 z 4.II.1839

 

Robert Wawerda – Sohn des Förmmeisters

13.I.1838 – 27.I.1839

nr 5/1839 z 4.II.1839

 

Franz Schulz – Sohn des Hüttenarbeiters

X.1836 – 31.I.1839

nr 5/1839 z 4.II.1839

 

Anna Wende verw....

1769 – 17.II.1839   

nr 10/1839 z 11.III.1839

 

Amalie Wuttke Tochter des Hüttenarbeiters

XII.1837 – 9.IX.1839   

nr 37/1839 z 16.IX.1839

 

Major a D. Friedrich Werdermann

3.X.1785 19.IX.1839   

nr 39/1839 z 30.IX.1839

 

 

1840

Julie Sliwka Ehefrau des Hüttenarbeiters

1814 19.II.1840

nr 9/1840 z 25.II.1840

 

Ang. Hösinghof Tochter des Förmers

... 13.III.1840

nr 12/1840 z 17.III.1840

 

Carl Hösinghoff

1824 26.VI.1840

nr 29/1840 z 30.VI.1840

 

Marie Schartk? geb. Rapp

VIII.1787 8.VII.1840

nr 32/1840 z 21.VII.1840

 

 
1841

Elisabeth Barkling Frau des Förmer

1820 10.I.1841

nr 3/1841 z 17.I.1841

 

Henriette Helene Kosack geb. Chuchul  verehel. Hüttenkassen-rendant

25.VIII.1792 - 20.I.1841

nr 4/1841 z 26.I.1841

 

Henriette Louise Schneider Jungser

17.V.1811 – 15.IV.1841

nr 16/1841 z 20.IV.1841

 

Marie Trzaskalik Tochter des Modelltischler

1825 – 25.VI.1841

nr 27/1841 z 29.VI.1841

 

Magdal. Goinn Tochter des Kormeister

??? 5.IX.1841

nr 38/1841 z 14.IX.1841

 

Weiß Schmiedegeb.....          

XI.1786 24.IX.1841

nr 42/1841 z 5.X.1841

 
 
1842

Dressel – verw..... Förmerfrau

1772 – 11.III.1842

nr 11/1842 z 15.III.1842

 

Scheider – Kreissecretar evangelische Kirchen-Collegium

24.X.1779 - 13.IV.1842

24.X.1779 - 13.IV.1842

nr 16/1842 z 19.IV.1842

 

Müller – Maurer aus Schonau bei Leobschütz in der Klodnitz ertrunken

1822 2.VII.1842

nr 30/1842 z 12.VII.1842

 

Kempe – Todtgeb. Kind des Förmer

 

nr 35/1842 z 9.VIII.1842

 

Dziwisch – Hüttenarbeiter

IX.1821 4.XI.1842

nr 54/1842 z 13.XI.1842

 
 
1843

Henrietta Jacob geb. von Klöber

1794 20.II.1843

nr 8/1843 z 22.II.1843

Wrubel – Förmermeister

1778 22.IV.1843

nr 19/1843 z 25.IV.1843

 

Friedriech Saling – Sohn des Tischlergehilfen

23.IV.1842 7.V.1843

nr 22/1843 z 16.V.1843

 

Ottomar Lablack – Sohn des Maschinisten

19.V.1839 3.VI.1843

nr 27/1843 z 20.VI.1843

 

Marie Swoboda – Tochter des Ressel Schmieden

23.IV.1843 13.VI.1843

nr 27/1843 z 20.VI.1843

 

Wolft – Förmergeb.... im Kanale ertrunken

1774 8.X.1843

nr 44/1843 z 17.X.1843

 

Marie Wawerda geb. Uhn – verw.... Schmelzer

1763 26.XI.1843

nr 50/1843 z 28.XI.1843

 

 
1844

Lassotta  Maschinenwärter

IX.1786   5.II.1844

nr 7/1844 z 13.II.1844

 

Johan Nagel   Schiffer aus Rattwitz bei Breslau

1801   19.III.1844

nr 13/1844 z 26.III.1844

 

Jünkner   Gastwirth

1811   29.V.1844

nr 24/1844 z 4.IV.1844

 

Höwinghoff    Förmermeister

1768   7.VII.1844

nr 30/1844 z 16.VII.1844

 

Adolph Pompa – Sohn des Aufgebers

VI.1840   17.X.1844

nr 44/1844 z 22.X.1844

 
 
1845

Mendel – Bildhauer 

27.II.1777 – 5.I.1845

nr 2/1845 z 7.I.1845

Ottilie Thielscher – Tochter des Tischlergehilfen

14.II.1844 11.II.1845

nr 8/1845 z 18.II.1845

 

Oberbergrath Joh. Wilh. Ottom. Schulze Ritter d. r. A. 8-4 K geb. zu Landsberg a d. W. starb den 19.IV nach vielen leiden an einem Herzübel in einem alter von 73J 4M 9T sein Dienst jubiläum feierte ervor sechs Jahren, er diente staate 56 Jahre

10.XII.1771 19.IV.1845

nr 17/1845 z 22.IV.1845

Georg Kreyher – Sohn des Materialenverwalter

15.VII.1837 - 19.IV.1845

15.VII.1837 19.IV.1845

nr 18/1845 z 29.IV.1845

 

Marie Salome Wuttke – Tochter des Werkmeisters

X.1843 30.IV.1845

nr 21/1845 z 20.V.1845

 

Friedrich Goini – Sohn des Köhlenmeisters

20.VII.1843 8.VIII.1845

nr 33/1845 z 12.VIII.1845

 

Bertha Agnes Höwinghoff Tochter des Förmmeisters

7.III.1845 – 9.IX.1845

7.III.1845 – 9.IX.1845

7.III.1845 – 9.IX.1845

7.III.1845 – 9.IX.1845

7.III.1845 – 9.IX.1845

nr 12/1845 z 18.III.1845

nr 38/1845 z 8.II.1845

 

Marie Beier – Tochter des Tischlergehilfen

18.VII.1844 1.XI.1845

nr 45/1845 z 4.XI.1845

 
 
1846

Ernst Kotutsch Sohn des Zimmerpol

1843 - 22.II.1846

nr 8/1846 z 24.II.1846

 

Marianna Beiler geb.Opielok Ehefr. des Hüttenboten

VIII.1886 - 18.II.1846 

nr 9/1846 z 3.III.1846

 

Wilhelmine Wende geb. Schmidt

1791 - 29.IV(Mai)1846

nr 18/1846 z 5.V.1846

 

Wende Ehefr.des Materialaufsehers

IV.1799 - ...V.1846

nr 20/1846 z 19.V.1846

 

Baildon – Rittergutsbesitzer aus Belk

XI.1772 – 7.VIII.1846

nr 32/1846 z 1.VIII.1846

Valesca Lablack Tochter des Hüttenschlossermeisters

IV.1842 - 14.XI.1846

nr 48/1846 z 24.XI.1846

 
 
1847

Marie Kalide – Tochter des Königl. Ober-Hütten Inspectors

1821 – 20.IV.1847  

nr 18/1847 z 20.IV.1847  

Andreas Gawron Förmermeister

XI.1782 – 28.V.1847

nr 24/1847 z 1.VI.1847

 

Orzol aus Sosnitz Hüttenarbeiter im Kanale ertrunken

1820 – 27.X.1847

nr 45/1847 z 2.XI.1847

 

Kraszon aus Rudolwitz] Schmiedeges im Kanale ertrunken

zm. 27.X.1847

nr 45/1847 z 2.XI.1847

 

Rätsch Ober-schmelzer

1791 29.X.1847 

nr 46/1847 z 9.XI.1847

 

Heinrich Bartling Putzmeister

1789 – 27.XII.1847

nr 1/1848 z 4.I.1848

 

Jäckel Förmer

1794 31.XII.1847 

nr 1/1848 z 4.I.1848

 
 

 

 

Znalezione na cmentarzu

Foto

Personalia  

Daty urodzin i ¶mierci  

Potwierdzenie w dokumentach 

 

   

 

       

 

 

www.malanowicz.eu