Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  dokumentacja

 

 

Wykaz osób pochowanych na cmentarzu

 

1808-1837   1838-1847   1848-1857   1858-1867   1868-1877   1878-1887

 

1888-1897   1898-1907   1908-1917   1918-1927   1928-1938   1939-1949

 

 

 

 

Inwentaryzacja

 

Ikonografia

Wykaz osób pochowanych

 

Nekrologi

 

Karty obiektów

 

Znaleziska

 

Dokumenty

 

Zas³u¿eni

 

 

 

Informacje z innych ¼róde³ 

Nagrobki,

tablice

Personalia  

Daty urodzin i ¶mierci

¬ród³o

 

Karl Eck

7.11.1796 26.11.1852

Schmidt J., Hutnicy, arty¶ci, modelierzy oraz twórcy górno¶l±skiego hutnictwa, [w:] Rocznik Muzeum w Gliwicach, t.X, Gliwice 1995

 

 

 

Informacje z gazety „Der Oberschlesische Wanderer”– pisownia oryginalna, kolorem zielonym uzupe³nienia  

Nagrobki, tablice

Osoby zmar³e w dzielnicy Eisengießerei Daty urodzin i ¶mierci Numer „Der Oberschlesische Wanderer” 
1848

Richter Förmer

1791 21.II.1848

nr 9/1848 z 29.II.1848

 

Barbara Wißoboll z Tarnowic

1826 16.VI.1848

nr 29/1848 z 20.VI.1848

 

Wilhelm Göpfert

1825 3.IX.1848

nr 41/1848 z 12.IX.1848

 

Leopold Rieger – Förmer

1794 28.X??.1848

nr 42/1848 z 19.IX.1848

 

Jul. Makiola – Sohn des Unteroffizier

I.1848 13.XI.1848

nr 51/1848 z 21.XI.1848

 

Florian Goldmann Sohn des verstorbenen Hüttenarbeiter zu Silberhütte

VI.1845 21.XII.1848

nr 1/1849 z 2.I.1849

 

Leopold Fröhlich – Hüttenmanner

21.IX.1797 24.XII.1848

nr 1/1849 z 2.I.1849

 

Auguste Rieger Tochter des Förmermeisters

X.1846 27.XII.1848

nr 2/1849 z 9.I.1849

 
 
1849

Ottilie Schikora Jungfrau

1831 12.III.1849

nr 12/1849 z 20.III.1849

 

Paul Goiny Sohn des Coaksmeisters

I.1848 31.V.1849

nr 23/1849 z 5.VI.1849

 

Ernst Lücke Sohn des Förmer

XI.1847 9.VI.1849

nr 27/1849 z 3.VII.1849

 

Johann Göpfert  zm. w Leubus

VI.11794 5.X.1849

nr 46/1849 z 13.XI.1849

 
 
1850

Lücke Förmermeister

1802 30.I.1850

nr 6/1850 z 5.III.1850

 

Friedrich Preisler

1796 26.3.1850   

Bartsch früher Wempel – verw.  Förmermeister

1792 – 18.VII.1850

nr 30/1850 z 23.VII.1850

 

Natalie Dietzel Tochter Feinförmermeisters Robert

10.VII.1850 – 13.VII.1850

nr 31/1850 z 30.VII.1850

 

Heinrich Dietzel – Kunstförmermeister

1786 27.VII.1850 

nr 31/1850 z 30.VII.1850

 

Carl Harmisch Producten-Rendant

1815 1.IX.1850

nr 45/1850 z 5.IX.1850

 

 

1851

Przybilla Hüttenarbeiter

1819 3.II.1851 

nr 6/1851 z 11.II.1851  

 

Emanuel Neugebauer Sohn des Förmergeb....

1847 15.II.1851 

nr 9/1851 z 4.III.1851  

 

Clara Neugebauer Tochter des Schichtmeisters

V.1845 17.II.1851

nr 9/1851 z 4.III.1851  

 

Amalie Friedrich geb. Michalek Ehegattin des Gastwirth

VI.1801 6.III.1851

nr 10/1851 z 11.III.1851  

 

Bertha Wuttke Tochter des Maschinenwärt. zu Tworog

III.1850 12.VI.1851

nr 25/1851 z 17.VI.1851  

 

Joseph Britsch Sohn des Zimmermann

VIII.1801 12.X.1851   

nr 32/1851 z 5.VIII.1851   

 

Kochanowski Michael Freigutsbesitzer  

VIII.1801 12.X.1851   

nr 43/1851 z 21.X.1851

Liwowski Mechanikus  

1808 19.X.1851   

nr 45/1851 z 4.XI.1851     

 
1852

Werner Wittwe

1792 14.I.1852  

nr 3/1852 z 20.I.1852

 

Gottfried Berger – Werkführer

1792 – 11.I.1852 

nr 3/1852 z 20.I.1852

 

Schneider – Förmermeister

XI.1791 – 7.II.1852  

nr 6/1852 z 10.II.1852

 

Leopold Zemander – Hüttenarbeiter

1833 .....1852  

nr 9/1852 z 2.III.1852

 

Kiss Hütten-Inspektor. Ritter des rothen Adlerordens 4 Klasse

IX.1786 13.IV.1852  

nr 16/1852 z 20.IV.1852

 

Anton Morawietz Hüttenarbeiter

17.V.1852  verunglückt

nr 21/1852 z 25.V.1852   

 

Ferdinand Biras

17.V.1852  verunglückt

nr 21/1852 z 25.V.1852   

 

Heinrich Mende – Förmergehilfe

VI.1825 5.X.1852

nr 41/1852 z 12.X.1852

 

Schier – Fömer (a nie Förmer ?)

1810 – 12.XII.1852

nr 51/1852 z 21.XII.1852 

 
 
1853

Lud. Beyerhaus Graveur

III.1790 3.I.1853

nr 2/1853 z 11.I.1853

Milek Stellmeister

1818 1.II.1853

nr 6/1853 z 8.II.1853

 

Friedrich Schartt – Sohn des Förmer

XI.1851 13.II.1853

nr 7/1853 z 15.II.1853

 

Jüttner Bohrarbeiter

1793 3.VI.1853

nr 23/1853 z 7.VI.1853

 

Marie Schark – Tochter des Förmergehilfen

XII.1852 – 20.VI.1853

nr 26/1853 z 28.VI.1853

 

Adolph Pompa Sohn des Schmelzer

1851 12.IX.1853

nr 38/1853 z 20.IX.1853

 

Banasch Hüttenarbeiter

1801 22.XII.1853

nr 1/1854 z 3.I.1854

 
 

1854

Joseph Gojny Sohn des Koaksmeisters

24.XI.1853 14.I.1854

nr 5/1854 z 31.I.1854

 

C (G) Weiß Förmer

1814 20.I.1854

nr 8/1854 z 21.II.1854

 

Nathalie [M]empel Tochter des Maschinenw...

III.1853 16.II.1854

nr 12/1854 z 21.III.1854

 

Lucie Sliwka Tochter des Aufgeber

XII.1852 21.III.1854

nr 12/1854 z 21.III.1854

 

Anton Swoboda Sohn des Kesselschmiedem

1851 28.III.1854

nr 14/1854 z 4.IV.1854

 

Friedrich Schartt – Förmergeb......

1824 11.IV.1854

nr 16/1854 z 18.IV.1854

 

Georg Fabion Hüttenarbeiter

1814 1.V.1854

nr 19/1854 z 9.V.1854

 

George Maschienenschmied

IX.1828 22.VI.1854

nr 26/1854 z 27.VI.1854

 

Theresia Jüttner geb. Richter

1794 28.IX.1854

nr 41/1854 z 10.X.1854

 
 

1855

M.Jurok Hüttenarbeiter

1801 27.II.1855

nr 10/1855  z 6.III.1855

 

Pauline Swoboda geb. Klause

1821 24.III.1855

nr 13/1855  z 27.III.1855

 

Wilhelm Lassota

X.1853 1.IV.1855

nr 15/1855  z 10.IV.1855

 

Albertine Schlichting

8.IV.1855 – 22.IV.1855

nr 17/1855  z 24.IV.1855

 

Josephine Swoboda

7.III.1855 22.V.1855

nr 22/1855  z 29.V.1855

 

August  H?ärtel

1810 1.VI.1855

nr 25/1855  z 19.VI.1855

 

Mathilde Trzaskalik 

IX. 1831 7.VII.1855

nr 28/1855  z 10.VII.1855

 

Wilhelm Goinn

1838 – 17.VII.1855

nr 30/1855  z 24.VII.1855

 

Kosak Kgl Hütten-Inspector und Kassen-Rendant 

11.VIII.1787 31.VII.1855

nr 32/1855  z 7.VIII.1855

 

Josephine Stimmer geb. v. Bock

1775 20.IX.1855

nr 40/1855  z 2.X.1855

 

J. Fritsch – Schmied

1808 2.XII.1855

nr 50/1855  z 12.XII.1855

 
 

1856

Christ.Wasner – Putzermeister

1788 19.II.1856

nr 9/1856  z 26.II.1856

 

Philipp Christ Hüttemann

1797 9.IV.1856

nr 25/1856  z 17.VI.1856

 

Maruschke – Hülssmaschinenwärter

1811 12.VIII.1856

nr 34/1856  z 19.VIII.1856

 

Mynarek – Förmergehülfe

II.1838 13.VIII.1856

nr 34/1856  z 19.VIII.1856

 

Linna Wiersig – Tochter des Kassen-Buchhalter

IX.1852 15.X.1856

nr 43/1856  z 21.X.1856

 

Hermine Olga Louise Korn – Tochter des Maschinen-Schlossermeisters

11.XII.1848 - 16.X.1856  

nr 43/1856  z 21.X.1856

nr 2/1849   z 9.I.1849

Carl August Eduard Korn – Sohn des Maschinen-Schlossermeisters  

20.XI.1854 - 17.X.1856

nr 43/1856  z 21.X.1856

nr 50/1849  z 12.XII.1849

Oscar Carl Gottlob Korn – Sohn des Maschinen-Schlossermeisters  

22.II.1847 - 20.X.1856

...Marz.1947 na tablicy

nr 44/1856  z 28.X.1856

nr 18/1847  z 20.IV.1847  

Christiane Beer geb.Hanke – Ehefrau des Modelltischler

1806 - 20.X.1856

nr 44/1856  z 28.X.1856

 

Anna Wiersig – Tochter des Kgl Buchhalters

VIII.1850 - 17.XI.1856

nr 48/1856  z 2.XII.1856

 

Franziska Kuczora geb. Viertel – verw. Förster

1786 – 28.XII.1856

nr 1/1857  z 6.I.1857

 
 

1857

Anton Richter – Sohn des Schmiedemeisters

1844 4.II.1857

nr 6/1857  z 10.II.1857

 

Friedrich – Schlosser

1818 28.II.1857

nr 9/1857  z 3.III.1857

 

Oscar Aust – Sohn des Kgl Maschinen-Inspector

.. 1851 16.III.1857

nr 12/1857  z 24.III.1857

 

Johanna Göpfert geb. Höwinghoff – Ehefrau des Förmermeisters 

1792 7.IV.1857

nr 15/1857  z 14.IV.1857

 

Oscar Horsella – Sohn des Förmermeisters 

X.1847 17.IV.1857

nr 16/1857  z 21.IV.1857

 

Wrubel – Lehmförmermeister 

1801 24.IV.1857

nr 17/1857  z 28.IV.1857

 

Loch – Bohrarbeiter 

10.III.1802 30 VI.1857

nr 26/1857  z 30.VI.1857

 

Joseph Reitsch – Sohn des Maschinenwärter 

II.1857 3.VIII.1857

nr 33/1857  z 18.VIII.1857

 

Theresia Frobel geb. Mai – Ehefrau des Materialabnehmer

I.1828 28.XII.1857

nr 1/1858  z 5.I.1858

 

Emilie Lablack geb. Nagel – Kaufmannsfrau

III.1787 31.XII.1857

nr 1/1858  z 5.I.1858

 
 

 

 

Znalezione na cmentarzu

Foto

Personalia  

Daty urodzin i ¶mierci  

Potwierdzenie w dokumentach 

 

   

 

       

 

 

 

www.malanowicz.eu