Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  dokumentacja

 

 

Wykaz osób pochowanych na cmentarzu

 

1808-1837   1838-1847   1848-1857   1858-1867   1868-1877   1878-1887

 

1888-1897   1898-1907   1908-1917   1918-1927   1928-1938   1939-1949

 

 

 

 

Inwentaryzacja

 

Ikonografia

Wykaz osób pochowanych

 

Nekrologi

 

Karty obiektów

 

Znaleziska

 

Dokumenty

 

Zas³u¿eni

 

 

 

Informacje z innych ¼róde³ 

Nagrobki,

tablice

Personalia  

Daty urodzin i ¶mierci

¬ród³o

 

Gottlieb Ernst Friedrich Jacob

4.11.1795 – 18.11.1865

Badura J.A., Ewangelicy na Ziemi Pszczyñskiej, Bielsko-Bia³a 2000.

 

 

 

Informacje z gazety „Der Oberschlesische Wanderer” – pisownia oryginalna, kolorem zielonym uzupe³nienia 

kolorem ¿ó³tym nowo¶ci 

Nagrobki, tablice

Osoby zmar³e w dzielnicy Eisengießerei  

Daty urodzin i ¶mierci  

Numer „Der Oberschlesische Wanderer”

1858

Hebamme Christiane Rieger

1803 25.I.1858

nr 5/1858  z 2.II.1858

 

Metzke – Förmermeister

1805 19.II.1858

nr 8/1858  z 23.II.1858

 

Wuttke geb. Matzke – verw. Werkmeister

1778 22.II.1858

nr 9/1858  z 2.III.1858

 

Anna  Carliczek geb. Ziskal – verw. Förmermeister

1786 5.III.1858

nr 10/1858  z 9.III.1858

 

Therese Wuttke geb. Wawerda – Ehefrau des Werkmeisters 

XI.1801 11.III.1858

nr 11/1858  z 16.III.1858

 

Ober-Bergrathin Schulze geb. Naglo

1777 17. IV.1858

nr 16/1858  z 20.IV.1858  

 

Olga Bartling – Tochter des Förmermstr.    

XII.1852 4.VI.1858

nr 24/1858  z 15.VI.1858

 

Auguste Michalik – Tochter des Schmelzermeisters

1857 6.VII.1858

nr 28/1858  z 13.VII.1858

 

Caspar Naglo – Kaufmann

II.1809 19.VII.1858

nr 30/1858  z 27.VII.1858

 

Julie Kube geb. Chuchul – Ehefrau des Hüttenfactor

... 20.VII.1858

nr 30/1858  z 27.VII.1858

 

Valesca Kutze – Tochter des Registrator

1855 24.XI.1858

nr 48/1858  z 30.XI.1858

 
 
1859

Göpfert – Förmerm. Inh. der Verdienstmedaille

II.1791 15.I.1859

nr 3/1859  z 18.I.1859

 

Pompa – Schmelzer

1803 16.I.1859

nr 4/1859  z 25.I.1859

 

Henriette Christ geb. Martin – verw.

1806 24.I.1859

nr 5/1859  z 1.II.1859

 

Antonie Reitsch Tochter des Maschinenwärter

1853 6.II.1859

nr 7/1859  z 15.II.1859

 

Heinrich Höwinghoff – Sohn des Förmergehilfen

1837 20.II.1859

nr 9/1859  z 1.III.1859

 

Johanna Kalyta – Wittwe

1791 26.II.1859

nr 9/1859  z 1.III.1859

 

Heinrich Dietzel – Feinförmer

1821 1.III.1859

nr 10/1859  z 8.III.1859

 

Emanuel Neugebauer  – Sohn des Förmer

XII.1857 24.III.1859

nr 14/1859  z 5.IV.1859

 

Sliwa Schmelzer

1815 22.VIII.1859

nr 35/1859  z 30.VIII.1859

 

Wollny – Hüttenarbeiter

1800 7.X.1859

nr 41/1859  z 11.X.1859

 

Hedwig Schlichting Tochter des Executor

22.IX.1859 6.XII.1859

nr 50/1859  z 13.XII.1859

nr 39/1859  z 27.IX.1859

 

Hermann Kolenda – Sohn des Schmied

1857 8.XII.1859

nr 50/1859  z 13.XII.1859

 
 
1860

Pauline Goryczka geb. Mogala Ehefrau des Zimmermann

1826 28.III.1860

nr 14/1860  z 3.IV.1860

 

Franz Dziwisch Putzer

1821 29.III.1860

nr 14/1860  z 3.IV.1860

 

Auguste Zipser Tochter des Förmer

1844 19.IV.1860

nr 26/1860  z 26.VI.1860

 

J. Weiß Hüttenarbeiter

1806 21.III.1860

nr 26/1860  z 26.VI.1860

 

Joseph Schliwka Sohn des Schmelzer

3.VII.1860 - 17.VII.1860

nr 30/1860  z 24.VII.1860

 

Magdalene Michalik Tochter des Schmelzer

V.1859 - VII.1860

nr 30/1860  z 24.VII.1860

 

Franziska Lassota geb. Wuttke verw. Maschinenwärter

1783 - 19.XI.1860

nr 48/1860  z 27.XI.1860

 
 
1861

Wawerda verw. Förmermeister

1802 5.III.1861

nr 11/1861  z 12.III.1861

 

Trzaskalik Modelltischlermeister

1800 22.XI.1861

nr 48/1861  z 26.XI.1861

 
 
1862

Anton Polefka Sohn des Schmelzers

VII.1861 – 5.1.1862

nr 2/1862 z 14.I.1862

 

Kampe Förmermeister

IX.1802 13.V.1862

nr 20/1862 z 11.V.1862

 

Bertha Berger Tochter des Werkmeisters

IX.1861 15.V.1862

nr 20/1862 z 11.V.1862

 

Beiler Hüttenamstbote

1789 17.V.1862

nr 20/1862 z 11.V.1862

 

Marie Richter geb. Kindler Ehefrau des Schmieden in Folge der Entbindung von einem todten Knaben

1823 22.VI.1862

nr 26/1862 z 24.VI.1862

 

Brand  Königliche Hütteninspector a D.

IV.1793 25.VII.1862  

nr 27/1863 z 1.VII.1862

 
1863

Scharf  Königliche Hütteninspector  

1817 13.IV.1863  

nr 16/1863 z 21.IV.1863

Jgfr Henriette Beyerhaus 

1787 3.VI.1863  

nr 23/1863 z 9.VI.1863

Kalide Professor der bild. Künste aus Berlin  

1801 23.VIII.1863  

nr 35/1863 z 1.IX.1863

Schulze  Kgl Ober-Hütten Inspector a D.

1799 19.IX.1863  

nr 40/1863 z 6.IX.1863

Jgfr Henriette Kosack  Tochter des verstorbene Hüttenispector  

1817 18.XI.1863  

nr 47/1863 z 24.XI.1863

Joseph Hampel Schmiedemeister  

1791 14.XII.1863

nr 51/1863 z 22.XII.1863

 
 
1864

Frau Obrist v.Blandowski Verw....

1777 18.I.1864  

nr 4/1864 z 26.I.1864  

Hedwig Chuchul Tochter des Gasanstaltinspector

 6.5.1857 - 15.3.1864

nr 8/1864 z 23.II.1864  

Wilhelm Beer Modellausseher

VII.1806 29.IV.1864

nr 19/1864 z 10.III.1864

 

Wilhelm Martini Sohn der Kgl Hüttenfactor

IX.1863 12.VI.1864

nr 25/1864 z 21.VI.1864

Pauline Schloschorz Tochter des Wächter

1857 2.X.1864

nr 36/1864 z 6.IX.1864

 

Louise Slodczyk Tochter des Rendanten

II.1864 18.X.1864

nr 43/1864 z 25.X.1864

 

Carl Dowerg Sohn des Schullehrer

VI.1864 9.X.1864

nr 45/1864 z 8.XI.1864

 
 
1865

Kott Maschinenwärter

1810 21.II.1865

nr 9/1865 z 28.II.1865

 

Heinrich Zobel Sohn des Hüttenschmied

III.1853 26.II.1865

nr 10/1865 z 7.III.1865

 

Hedwig Gojny Tochter des Coaksmeister

X.1862 20.II.1865

nr 10/1865 z 7.III.1865

 

Theodor Wachtel Sohn des Bohrmeisters

1864 5.VIII.1865

nr 32/1865 z 8.VIII.1865

 

Carl Rieger Putzer auf der Königliche Eisengießerei

1816 13.VIII.1865 

nr 34/1865 z 22.VIII.1865 

 

Scholz – Maschinenw........

II.1816 13.IX.1865

nr 38/1865 z 19.IX.1865

 

Trzaskalik Bauführer

1835 25.IX.1865

nr 40/1865 z 3.X.1865

 

Konigl. Superintendent a.D.Jacob Ritter des rothen Adler Ordens 3 kl.  

IX.1795 18.XI.1865 !!

nr 47/1865 z 21.XI.1865  

 
1866

Marie Goritschka Tochter Zimmermann

15.II.1866 1 Stunde

nr 8/1866 z 20.II.1866

 

Soballa Hüttenarbeiter

1824 12.II.1866

nr 8/1866 z 20.II.1866

 

Mysliwzyk Förmer

1834 17.IV.1866

nr 17/1866 z 24.IV.1866

 

Elisabeth Wachtel Tochter des Bohrmeisters

XII.1858 15.VI.1866

nr 25/1866 z 19.VI.1866

 

Frdr Wuttke Werkmstr. Mitglied des 

evangel. Gemeinde-Kirchenrath

1800 20.VIII.1866

nr 36/1866 z 4.IX.1866

 

Richard Kottusch Sohn des Förmers

VII.1866 25.IX.1866

nr 39/1866 z 25.IX.1866

 

Paul Sobel Sohn des Hüttenschmied

I.1864 11.XII.1866

nr 51/1866 z 18.XII.1866

 

Franciska Kalke geb. Groß Ehefrau des Hüttenwachter

14.XII.1866

nr 51/1866 z 18.XII.1866

 

Johanna verw. Modelltischler Amende geb. Köhler  

II.1798 9.XII.1866

nr 51/1866 z 18.XII.1866

 
1867

Friedrich Carl Knappe Hüttenassistent

n Brinitz Herrschaft Neudeck

11.VIII.1838 27.XII.1866

nr 2/1867 z 8.I.1867

 

Hospelt Lieut. Und Berg=Referendar verunglückt

1839 28.I.1867

nr 6/1867 z 5.II.1867

 

verw. Oberförster Caroline Kunitzky geb. Lenzer

1785 1.V.1867

tablica na cmentarzu tylko personalia

nr 19/1867 z 7.V.1867

Franciska Bartetzko geb. Loga Ehefrau des Wachters

1819 17.V.1867

nr 21/1867 z 21.V.1867

 

Franciska Biskupek geb. Guzywoda verw. Ziergärtner

1802 25.V.1867

nr 22/1867 z 28.V.1867

 

Johanne Mulorz Ehefr.des Nachtwächters Anton

1783 30.VIII.1867

nr 37/1867 z 10.IX.1867

 

Franciska Gorytzka Tochter des Zimmerpolier

1845 12.X.1867

nr 42/1867 z 15.X.1867

 
 

 

 

Znalezione na cmentarzu

Foto

Personalia  

Daty urodzin i ¶mierci  

Potwierdzenie w dokumentach 

Gottlieb Ernst Friedrich Jacob

4.11.1795 – 18.11.1865

 

 

Gustav Scharf 

7.II.1817 13.IV.1863  

   

Theodor Erdmann Kalide 

1801 23.VIII.1863

   

Hedwig Chuchul

6.5.1857 - 15.3.1864

   

Caroline Kunitzky 

 

   

Hugo Golibersuch

15.5.1863 – 6.6.1863

   

 

 

 

www.malanowicz.eu