Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  dokumentacja 

Elementy odnalezione na cmentarzu

 

 

Ogrodzenia

 

 

Historia

znalezisk

 

Ogrodzenia

Żeliwne krzyże 

i ozdoby

 

Tablice żeliwne

 

Tablice kamienne

Tablice szklane i porcelanowe

 

Nagrobki kamienne

Warsztaty kamieniarskie 

 

 

 

Fragmenty żeliwnych i kutych ogrodzeń pól grobowych

 

skradziony 2003, miesiąc po odnalezieniu

 

 

ogrodzenie grobu Sophie Seidensticker, odnalezione przez Leszka Szyntera w pobliżu jego przypuszczalnej lokalizacji

oczyszczone i zakonserwowane pod kierunkiem Ani Wątorskiej przez członków stowarzyszenia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończenia słupków ogrodzeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.malanowicz.eu