Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  dokumentacja 

Elementy odnalezione na cmentarzu

 

 

Tablice kamienne

 

 

Historia

znalezisk

 

Ogrodzenia

Żeliwne krzyże 

i ozdoby

 

Tablice żeliwne

Tablice kamienne

Tablice szklane i porcelanowe

 

Nagrobki kamienne

Warsztaty kamieniarskie 

 

 

Pierwsza z odnalezionych tablic sierpień 2002

 

 

 

Tablica oczyszczona i posklejana przez Leszka Szyntera 

z czterech części odnalezionych w różnych rejonach cmentarza

 

 

c.d.n.

 

 

www.malanowicz.eu