Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  dokumentacja 

Elementy odnalezione na cmentarzu

 

 

Tablice żeliwne

 

 

Historia

znalezisk

 

Ogrodzenia

Żeliwne krzyże 

i ozdoby

 

Tablice żeliwne

 

Tablice kamienne

Tablice szklane i porcelanowe

 

Nagrobki kamienne

Warsztaty kamieniarskie 

 

 

 

 

 

 

Najstarszy z nagrobków, odnaleziony przez Andrzeja Bańkowskiego, 

a wydobyty przez uczestników rajdu "Lato z Metamorfozami"

 

c.d.n.

 

 

www.malanowicz.eu