Cmentarz Hutniczy w Gliwicach / Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

Realizacje / Umsetzung

 


Lapidarium
Lapidarium

Ogrodzenie
Friedhofszaun

Krzyż
Kreuz

Nagrobki
Grabsteine

 

 

Walter Siekierka
30.10.1902 – 22.03.1913

 

 

Renowacja nagrobka na Cmentarzu Hutniczym – 2006
(lokalizacja oryginalna)

 

Prace konserwatorskie wykonała pracownia „Konserwacja Dzieł Sztuki i Zabytków, mgr Jakub Drożdż” 30-403 Kraków Al. Gen. Skrzyneckiego 13/2
Prace przygotowawcze i wykończeniowe – członkowie stowarzyszenia:
fundament – Marian Jabłoński
obramowanie – Marek Klimurczyk i Bogusław Maliszewski
Renowacja wykonana z darowizny „Hydroinstalmet”

stan przed renowacją nowy fundament
obramowanie odnowiony... ...i ozdobiony
 

 

Zdjęcia: członkowie stowarzyszenia Gliwickie Metamorfozy