Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  projekty i realizacje

 

 

Kaplica

 

 

Zamierzenia

i realizacje

 

Ogrodzenie

 

Krzyż

 

Kaplica

 

Lapidarium

 

Nagrobki

 

Adopcja

 

 

Edukacja

 

 

 

   1.  Rys historyczny p. Historia

 

   Kaplica została wybudowana w roku 1833 jako kaplica grobowa starosty górniczego hrabiego Ferdynanda von Einsiedel. Wielokrotnie odznaczany za zasługi w rozwoju przemysłu, w testamencie wyraził życzenie aby być pochowanym „z bracią hutniczą” na Cmentarzu Hutniczym w Gliwicach. Jego pogrzeb zgromadził rzesze ludzi.

   Budowę nadzorował nadradca górniczy Reil. 

 

 

9 kwietnia 1922 roku kaplica została doszczętnie zniszczona podczas wybuchu ukrytej tam broni. 

 

 

Została odbudowana już jako kaplica cmentarna w 1925 roku.

   

 

W latach 60-tych XX wieku po cichu rozebrana (w 1956 roku kaplica jeszcze stała).

 

 

 

   2.  Stan istniejący 

 

    Jedynym śladem po kaplicy jest uwidoczniona w podziałach geodezyjnych odrębna działka. Zachował się też stojący przed nią  krzyż.

     

   3.  Założenia opracowania 

 

   Ponieważ w chwili obecnej nie ma potrzeby budowy zamkniętego pomieszczenia kaplicy, co więcej, istnieje obawa, że pomieszczenie takie stanowiłoby „wyzwanie” dla złodziei i pijaczków – zdecydowałam o zaprojektowaniu jedynie portyku o dwóch rzędach kolumn, w proporcjach (gabaryty frontu i rozstaw osiowy kolumn) dokładnie powielających proporcje frontonu oryginalnej kaplicy. Jak pokazuje to zdjęcie z 1933 roku i kształt wydzielonej działki kaplicy – znaczna jej część znajdowała się w obrębie skarpy po południowej stronie cmentarza – projektowany portyk w całości znajdzie się w obrysie ogrodzenia cmentarza.

 

 

   Założenia te zostały uwzględnione już na etapie projektowania i budowy ogrodzenia w latach 2005-2006. Na przecięciu osi alei i odcinka południowego muru wzniesiono cztery słupy w rozstawie kolumn kaplicy, obłożono je płytami piaskowca i w zakończeniu przewidziano możliwość nadbudowy do docelowej wysokości.

 

   Ponieważ kaplica ta była miejscem spoczynku Ferdynanda von Einsiedel, a później również członków jego rodziny – w centralnej części portyku przewidziano blok prostopadłościenny obłożony płytami granitowymi z odpowiednimi inskrypcjami – będzie mógł on również służyć jako mensa ołtarza dla odprawiania nabożeństw ekumenicznych (pierwsze takie nabożeństwo odbyło się na cmentarzu 11.10.2008 r. z okazji uroczystych obchodów 200-lecia nekropolii.

   

 

   4. Rozwiązania materiałowe 

 

Fundament - żelbetowy, wylewany

Stylobat – żelbetowy, wylewany (wg wstępnego uzgodnienia z WKZ)

Kolumny – żelbetowe wylewane w gotowych szalunkach, wykonanie zalecanych przez WKZ kamiennych (piaskowiec) kanelurowanych, uwarunkowane jest możliwościami finansowymi (nadal poszukujemy sponsorów)

Strop i belkowania – żelbetowe

Dach dwuspadowy na konstrukcji drewnianej kryty papą z posypką bitumiczną, z uwagi na usytuowanie cmentarza w sąsiedztwie 5 (!) składnic złomu, nie widzimy możliwości pokrycia dachu blachą zgodnie z zaleceniem WKZ

Gzymsy, metopy - stiuk

 

   5.  Spis rysunków 

 

2. Odtworzenie widoku kaplicy „pierwszej”               skala  1 :  50

 

 

3. Odtworzenie widoku kaplicy „drugiej”                  skala  1 : 100

 

 

4. Projekt – rzut poziomu 0                                    skala  1 :  50

 

 

5. Przekrój a-a                                                       skala  1 :  50

 

 

6. Elewacje                                                           skala  1 :  50

 

 

 

 

 

 

Realizacja