Cmentarz Hutniczy w Gliwicach / Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

Biografie pochowanych osób / Biografien

 

 

Louis Beyerhaus

...03.1790 – 3.01.1853

 

 


fotografia w albumie zdjęć Wilhelma Beermanna znajdującym się w zbiorach Muzeum w Gliwicach

Louis Beyerhaus był synem Gisperta Ludolpha z Poczdamu – rymarza, a następnie nadwornego grawera. Pierwsze umiejętności jako grawer i cyzeler zdobywał razem z trzema braćmi u boku ojca. W roku 1804 rodzina przeniosła się do Berlina, gdzie istniały większe możliwości kształcenia. Louis założył w Berlinie własną pracownię, którą w 1843 roku przekazał młodszemu bratu Augustowi (1805–1871), a sam przeniósł się do Gliwic i zatrudnił w Hucie Gliwickiej u boku brata Fryderyka, który sprawował nadzór nad pracą modelarzy i cyzelerów. Bracia zamieszkali razem w domu Franza Raczek. W spisie z 1852 roku wymienieni są Friedrich modelarz lat 61 z żoną Henriettą lat 51 i Louis grawer lat 63 (w rzeczywistości miał wtedy 61 lat, czyli wiek brata też nie jest podany prawidłowo) z żoną Henriettą lat 66 (tu ewidentnie coś się nie zgadza jeśli przyjrzymy się tej pani na zdjęciu).

   

Acta des Gemeinde-Vorstandes der Stadt December 1852 sygn. 15/1 94 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach

 

 

Spis z 1852 roku nie ma w tej części nawet podziału na domy, nie wspominając o adresach. Wg informacji ze spisu 1864–1867 bracia mieszkali w kamienicy Kronprinzenstr. nr 18 (czyli. ob. ul. Jagiellońska, ale numerem się nie sugerujmy). Musiała być to nieco większa kamienica, bo w budynku zamieszkiwały 32 osoby. Wśród nazwisk znajomo wygląda jeszcze wdowa Charlotte Chuchul ur. 1901 r.


Stadtarchiv – Völkszahlug... 1864–1867 sygn. 15/1 100
Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach
   
fotografia w albumie zdjęć Wilhelma Beermanna znajdującym się w zbiorach Muzeum w Gliwicach
zdjęcie zostało opisane ołówkiem (nie przez Beermanna, a prawdopodobnie później – różne charaktery pisma)
1. Frau Modelleur Beierhaus (Pani Beierhaus, żona modelarza Beierhausa)
2. Herr Beierhaus, Sohn des alten [nieczytelne] (Pan Beierhaus, modelarz, syn starego … )
3. Pastor Kindler
4. Fr. Pastor Kindler geb. Holzhausen (Pani Kindler, żona Pastora Kindler, z domu Holzhausen)
1 u. 3 […] des berühmten Holzhausen (1 i 3 […] sławnego Holzhausena)
5. Frau Modell. Beierhaus geb. Holzhausen (żona modelarza Beierhausa, z domu Holzhausen)
6. Modelleur Beierhaus, Schwiegersohn des Holzhausen, an ihrer goldenen Hochzeit aufgenommen, (modelarz Beierhaus, zięć Holzhausena, sfotografowani [5 i 6] na ich złotym weselu)
7. Frl. Henriette Beyerhaus (panna Henrietta Beyerhaus)
 

Niewiele wiemy o jego pracy, bardziej znany jest jego brat Fryderyk (12.06.1792 – 13.11.1872), autor m.in. pierwszych modeli Krzyża Żelaznego wg projektu Schinckla. Ożenił się on 18.04.1819 roku ze starszą z córek Holtzhausena Henriettą i był autorem pierwszego pomnika nagrobnego Holtzhausena na Cmentarzu Hutniczym. Z ich trzech synów, dwóch – Fryderyk i Hermann poszło w ślady ojca i również związało swe losy z gliwicką hutą.

Louis Beyerhaus zmarł 3 stycznia 1853 roku (OW nr 2 z 11.01.1853 r.) i pochowany jest na Cmentarzu Hutniczym.

 

Louis Beyerhaus war der Sohn von Gispert Ludolph aus Potsdam. Seine ersten Fähigkeiten als Graveur und Ziselierer erwarb er zusammen mit seinen drei Brüdern an der Seite seines Vaters. Im Jahre 1804 zog die Familie nach Berlin. Louis gründete in Berlin eine eigene Werkstatt, die er 1843 an seinen jüngeren Bruder August (1805–1871) weitergegeben hatte, während er selbst nach Gleiwitz wieder zog und in der Gleiwitzer Hütte an der Seite seines Bruders Friedrich, der die Arbeit der dortigen Modellbauer und Ziselierer überwachte, beschäftigt war.

Über seine Arbeit ist wenig bekannt, mehr weiß man über seinen Bruder Friedrich (12.06.1792 – 13.11.1872), der unter anderem die ersten Modelle des Eisernen Kreuzes nach dem Entwurf von Schinckel schuf. Louis heiratete am 18. April 1819 die ältere der Töchter von August Holtzhausen, Henrietta. Von den drei Söhnen traten zwei – Friedrich und Hermann – in die Fußstapfen ihres Vaters und verbanden ebenfalls ihr Schicksal mit der Gleiwitzer Hütte.

Übersetzung: Sebastian Mrożek

 

Louis Beyerhaus was the son of Gispert Ludolph of Potsdam. He acquired his first skills as an engraver and chiseler together with his three brothers, alongside his father. In 1804 the family moved to Berlin. Louis founded his own workshop in Berlin, which in 1843 he handed over to his younger brother August (1805–1871), and he moved to Gliwice and employed at the Gliwicka Steelworks alongside his brother Fryderyk, who supervised the work of modelers and chiselers.

We know little about his work, his brother Fryderyk (12/06/1792 – 13/11/1872) is more famous, the author of, among others, the first models of the Iron Cross according to Schinckel's design. Louis married on April 18, 1819, the elder of August Holtzhausen's daughters, Henrietta. Of their three sons, two – Fryderyk and Hermann – followed in their father's footsteps and also linked their fates with the Gliwice steelworks. Louis Beyerhaus died on January 3, 1853 and is buried at the Steelworkers‘ Cemetery.

Translation: Ewa Hordyniak


 

Nagrobek symboliczny – 2014

 

 

Materiały źródłowe:

Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach

Schmidt J., Hutnicy, artyści, modelierzy oraz twórcy górnośląskiego hutnictwa, [w:] Rocznik Muzeum w Gliwicach, t.X, Gliwice 1995