Cmentarz Hutniczy w Gliwicach
Biografie

Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz
Biografien

 

Biografie

Biographien

Wykazy osób

Listen


Historia

Geschichte

Realizacje

Umsetzung

Dokumentacja

Dokumentation

 Eisengiesserei
Rodziny / 
Familien

Eisengiesserei
Kadra zakładu Mitarbeiter


Inni
Andere

 

 

w opracowaniu / in Entwicklung


 

Pochowani na Cmentarzu Hutniczym / Begraben auf dem Hüttenfriedhof

 Dyrektorzy Huty  /  Direktoren der Hütte

John Baildon

JWO Schulze

Wilhelm Kalide Theodor Stentz Karl Jüngst
   
Reinhold Arns   graf von Einsiedel Carl W. Brand
 

 Inżynierowie, inspektorzy, urzędnicy Huty /  Ingenieure, Inspektoren, Beamten fűr Hűtte

August Holzhausen Wilhelm Kiss Carl Schottelius Carl Eck Wilhelm Beermann
   
Gustav Scharf Richard Wachler Inni / Andere    
 

Artyści i modelarze  /  Künstler und Modelleuren

Christian Mendel Louis Beyerhaus Theodor Kalide Friedrich Preisler Ernst Stűmer
 

Nauczyciele  /  Lehrer

 
Friedrich Knappe Heinrich Hennig Albert Dowerg Ernst Rukop  
Kadra szkoły hutniczej  /  Lehrer fűr Hűttenschule
     
Gustav Hoffmann Otto Haußknecht      
Szkoła symultaniczna Ib (stara szkoła) Oberrealschule
Dyrektor / Direktor
     
 

Ważne osoby spoza Huty  /  Wichtige Leute außerhalb der Hütte

„Pro memoria”

pastor

Gottlieb Jacob

prokurator

Wilhelm von Wildheim

radny
Paul Dowerg

radny
Alfred Gutsmann
Wilhelm Blandowski
 
Gutsbesitzer
Michael Kochanowski

Leopoldine

von Blandowski

dyrektor
Ernst Wawerda
major
Friedrich Werdermann
 
 

Przemysłowcy  /  Industrielle

Carl Schottelius Carl Hennig Familie Dowerg Familie Brand Hermann Chuchul
zakłady budowy maszyn
Maschinenbauanstalt
fabryka wyrobów z drutu
Drahtwaren-fabrik
gazownia / Gasanstalt 
     
Oswald Lablack Franz Liwowsky       
pierwsze pole górnicze         
 
      

Materiały źródłowe / Quelle:
„Der Oberschlesische Wanderer” („Wędrowiec Górnośląski” – roczniki 1828–1944)
Księgi parafialne kościoła pw. Wszystkich Świętych (
Kirchenbücher der Allerheiligenkirche)
Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Gliwicach (
Die Akten des Standesamtes)
Akta Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu (
Oberbergamt Breslau) w Archiwum Państwowym w Katowicach

Akta Rodzin Gliwickich
– Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach
Urbarze miejskie, książki adresowe
Album zdjęć z atelier Wilhelma Beermanna znajdujący się w zasobach Muzeum w Gliwicach
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/  dostęp 10.03.2024
zdjęcia współczesne: członkowie stowarzyszenia Gliwickie Metamorfozy