Cmentarz Hutniczy w Gliwicach
Dokumentacja

Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz
Dokumentation

     

Biografie

Biographien

Realizacje

Umsetzung


Wykazy osób
Listen

Historia

Geschichte

Dokumentacja

Dokumentation

 

Dokumenty archiw.

Archivdokumente


Zbiory
Sammlungen

Promocja
Werbung
 
 
1.

Acta des Königlichen Hütten-Amtes zur Eisengiesserei bei Gleiwitz betreffend die Anlage und Unterhaltung eines Begrabniss-Platzes,  vol.2, 1.11.188730.5.1915 (Akta Królewskiego Urzędu Hutniczego Odlewni Żelaza w Gliwicach dotyczące założenia i utrzymania miejsca pochówków), Pruska Górniczo-Hutnicza Spółka Akcyjna Urząd Hutniczy w Gliwicach, sygn. 15\110\0, Archiwum Państwowe Katowicach, Oddział w Gliwicach

2.

Acta des Königlichen Hütten-Amtes zur Eisengiesserei bei Gleiwitz betreffend verschiedene Personale....., (Akta Królewskiego Urzędu Hutniczego Odlewni Żelaza w Gliwicach dotyczące różnych spraw personalnych) Pruska Górniczo-Hutnicza Spółka Akcyjna Urząd Hutniczy w Gliwicach, sygn. 15\110\0, Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach, część I dotycząca śmierci i pochówku dyrektora Arnsa

3.

Eksplozja na Cmentarzu Hutniczym

Naczelne Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Śląsku w Opolu Archiwum Państwowe w Opolu, zespół nr 46, teczka nr 167

 

4.

Eksplozja na Cmentarzu Hutniczym

Oberschlesien im Bild, nr 20, 1933, Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach