Cmentarz Hutniczy w Gliwicach
Dokumentacja

Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz
Dokumentation

 

Biografie

Biographien

Wykazy osób

Listen


Historia

 Geschichte

Realizacje

Umsetzung

Dokumentacja

Dokumentation

 

Dokumenty archiw.

Archivdokumente

 


Zbiory
Sammlungen

Wzorniki Musterbücher 

 


Promocja
Werbung

Znaleziska Gefunden 

 

 

 

Inwentaryzacja

Bestandaufnahme

 

stan z roku 2011 wymaga aktualizacji

Stand 2011 – aktualisierungsbedürftig


PDF