Cmentarz Hutniczy w Gliwicach
Dokumentacja – Zbiory

Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz
Dokumentation – Sammlungen

 

Biografie

Biographien

Wykazy osób

Listen


Historia

 Geschichte

Realizacje

Umsetzung

Dokumentacja

Dokumentation

 

Dokumenty archiw.

Archivdokumente

 


Zbiory
Sammlungen

Wzorniki Musterbücher 

 


Promocja
Werbung

Znaleziska Gefunden 

 

 

Elementy odnalezione na cmentarzu

Auf dem Friedhof gefunden

 

Staramy się aby po konserwacji i rekonstrukcji powróciły na cmentarz, ale w wielu przypadkach jest to niemożliwe

Wir versuchen, sie nach der Konservierung und Rekonstruktion auf den Friedhof zurückzubringen, aber in vielen Fällen ist dies unmöglich

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Konserwacja znalezionych elementów (Anna Wątorska)

 

 

 

Warsztaty konserwacji żeliwa (prowadzenie Anna Wątorska)

 

 

 

 

 

 

Czekają na swoją kolej

 

 

 

 

 

 

 

 

Utracony bezpowrotnie

(wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że na cmentarzu nic takiego nie można pozostawiać na widoku)

 

 

 

Niekompletne tabliczki szklane, porcelanowe i inne elementy