Cmentarz Hutniczy w Gliwicach
Dokumentacja

Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

Dokumentation

 

Dokumenty archiw.

Archivdokumente

 


Zbiory

Sammlungen

Wzorniki Musterbücher 

 

Promocja

Werbung

Znaleziska Gefunden 

    

Wydawnictwa

Verlage

Film

Film

Prezentacje

Präsentationen

Współpraca

Zusammenarbeit

 

 

 

Malanowicz Małgorzata; Cmentarz Hutniczy w Gliwicach, Gliwice 2008

Monografia cmentarza. Większość materiałów została wykorzystana na tej stronie.

Friedhofsmonographie. Die meisten auf dieser Website verwendeten Materialien.

 

 

Malanowicz Małgorzata; Theodor Erdmann Kalide; Gliwice 2013

       

praca zbiorowa; Materiały pomocnicze do edukacji regionalnej; 10 zeszytów; Gliwice 2010

 

praca zbiorowa; Wędrowiec Gliwicki. Album fotograficzny; Gliwice 2014

 

praca zbiorowa; Wycieczki z Wędrowcem. 9 spacerów po Gliwicach; Muzeum w Gliwicach 2016

 

Malanowicz Małgorzata; Żeliwo w sztuce sepulkralnej i Osobistości pochowane na Cmentarzu Hutniczym w Gliwicach; [w:] Żeliwo europejskie. V Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Żeliwa Artystycznego; Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi, Ozimek/Malapane 2017

 

praca zbiorowa; foldery XVII Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego; Muzeum w Gliwicach 2019

 

 

W tych publikacjach wspomniano o stowarzyszeniu Gliwickie Metamorfozy i jego działaniach na rzecz cmentarza

In diesen Veröffentlichungen wurde der Verein Gliwice Metamorphosen und seine Aktivitäten für den Friedhof erwähnt

 

Bělová Jana; Funerální litina ve střední Evropě; Wyd.: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 2011

str. 347

 

Herzig Arno, Ruchniewicz Krzysztof i Małgorzata; Śląsk i jego dzieje; Via Nova Wrocław 2012

str. 285

 


Tracz Bogusław; Gliwice. Biografia miasta; Muzeum w Gliwicach 2020

str. 560

 

Iwanicki Krzysztof; Familoki. Śląskie mikrokosmosy; Editio 2023

str. 19