Cmentarz Hutniczy w Gliwicach / Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

Biografie pochowanych osób / BiografienGottlieb Jacob

4.11.1795 18.11.1865

 

 


Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach

Urodził się jako syn rektora szkoły ewangelickiej. Studiował w Halle i we Wrocławiu. W 1818 roku został intendentem gminy ewangelickiej w Pszczynie, a w roku 1836 superintendentem. W roku 1835 przeniósł się do Gliwic, gdzie w okresie od 1 października 1835 do 1 kwietnia 1865 był pastorem parafii ewangelickiej. W tym czasie budowano dla powiększającej się parafii nowy kościół. W uznaniu wszystkich zasług odznaczony został Orderem Czerwonego Orła III klasy ze wstęgą.

 

 


Gottlieb Jacob ist in der Familie des Rektors einer evangelischen Schule geboren. Studierte in Halle und in Breslau. Im Jahre 1818 wurde als Intendant der Evangelischen Schule in Pless ernannt. Im Jahre 1835 zog nach Gleiwitz um, wo er vom 1. Oktober bis 1. April 1835 Pfarrer der evangelischen Gemeinde war. Damals wurde eine neue Kirche aufgebaut, weil sich die Gemeinde sehr vergrössert hat. Auf dem Sockel einer Kapelle, die sich an der Stelle des Altars der alten St. Barbara Kirche befindet, wurde eine Plakette enthüllt, die Pastor Jakobs Verdienste gedenkt. Für alle seine Verdienste wurde er mit dem Orden des Roten Adler III Klasse mit Band ausgezeichnet.

Übersetzung: Martin Schulz

 


He was born as the son of the rector of the evangelical school. He studied in Halle and in Wrocław. In 1818 he became an intendent of the evangelical parish in Pszczyna. In 1835 he moved to Gliwice, where in the period from 1.10.1835 to 1.04.1865 he was a pastor of the evangelical parish. At that time the new church for the expanding parish was being built. The services of Jacob for this realization was commemorated with plaque on the plinth of the chapel built in the place, where the altar of the old church St Barbara was found. As a tribute of his services he was decorated with the Order of the Red Eagle of the III class with the ribbon.

Translation: Iwona Wrodarczyk

 

Ojciec Jacoba był kierownikiem szkoły ewangelickiej w Pszczynie od 1 lipca 1784 do odejścia na emeryturę w 1826 roku i dał się poznać jako nauczyciel wymagający, ale doskonale przygotowujący uczniów do dalszej nauki (zmarł 24 kwietnia 1832). Do 1881 roku gimnazjum mieściło się w budynku (zbudowanym w 1752 roku) w pobliżu kościoła ewangelickiego, następnie przeniesiono je do nowego budynku, istniejącego do dziś.

 

Zasługi Jacoba dla realizacji nowego kościoła zostały upamiętnione tablicą na postumencie kapliczki postawionej w miejscu gdzie znajdował się ołtarz starego kościoła św. Barbary.

 


Oberschlesien im Bild nr 47 z 51/1927
 

Pastor Gottlieb Jacob zmarł 18 listopada 1865 roku (OW nr 47 z 21.11.1865 r.). Pogrzeb odbył się na Cmentarzu Hutniczym 21 listopada, po południu. W pogrzebie wzięli udział Królewski Superintendent Abicht i dziesięciu duchownych diecezji, oprócz tego reprezentacje wszystkich miejskich urzędów i korporacji. Okazały pomnik wystawili mu przyjaciele – niestety dziś nie wiadomo gdzie się znajdował i jak dokładnie wyglądał. Podczas prac na cmentarzu odnaleźliśmy fragment marmurowej płyty – zachowane fragmenty wyrazów, nie pozostawiają wątpliwości, że stanowiła ona element nagrobka.Na Cmentarzu Hutniczym pochowana jest również jego żona Henrietta z domu von Klöber zmarła 22.02.1843 r. W gazecie „Der Oberschlesische Wanderer” znajdujemy poświęcone jej wspomnienie napisane przez męża.

„Pełen godności w swej zewnętrznej postaci, imponujący wielkością, liberał i wróg wszelkiej obłudy, otwarty, zacnego usposobienia, wybitnym darem wymowy obdarzony, ufundował sobie w sercach gminy stały pomnik. Był ze wszystkich tutaj czynnych duchownych tym najbardziej popularnym i lubianym.”

 

 

„Der Oberschlesische Wanderer”

 


nr 8 z 22.02.1843 r.

nr 44 z 28.10.1851 r.

 

 

Nagrobek symboliczny – 2017

 

 

Materiały źródłowe:

Nietsche B.; Historia miasta Gliwice, tłum. Sebastian Rosenbaum, Gliwice 2011; str. 361–363

Schmidt J.; Historia gminy ewangelickiej w Gliwicach (18091945), [w:] Zeszyty Gliwickie nr 24 1995; str. 105137

Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach

Zdjęcia współczesne: Małgorzata Malanowicz