Cmentarz Hutniczy w Gliwicach / Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

Biografie pochowanych osób / Biografien

 

 

Familie Chuchul

 

 

Friedrich Ernst  ...04.1794 – 21.06.1844

Ernst Adam  24.06.1835 – 28.12.1866

Hermann  1823 – ...

Hedwig  6.05.1857 – 15.03.1864

 

 

Friedrich Ernst (1794 – 21.06.1844)

Po raz pierwszy słyszymy o nim, kiedy będąc formierzem w Hucie Malapane, 3 lutego 1813 roku wraz z siedmioma innymi ochotnikami wyrusza na wojnę przeciwko Napoleonowi. Przed wymarszem każdy z nich posadził uroczyście brzozę na parkowej wyspie Rehdanza.

Razem z nim zgłosiło się jeszcze dwóch ochotników o tym samym nazwisku, również pracujących w hucie Malapane, ale nie wiemy, czy łączyło ich pokrewieństwo, czy to tylko przypadkowa zbieżność nazwisk. [7]

Do domu z wojny powróciło jedynie sześciu – dwóch zginęło w bitwie pod Lipskiem. Cała ósemka doczekała się upamiętnienia. W roku 1845, w południowej części parku, wzniesiono pomnik na ich cześć. Na ośmiobocznym cokole umieszczono osiem tablic z nazwiskami uczestników wojny oraz datę ich wymarszu. Do dziś zachował się jedynie kamienny postument pomnika ochotników, który można odnaleźć w południowej części parku.

 

fotografia z lat trzydziestych XX w. [3]

Nie znalazłam informacji o jego pierwszej żonie, wiadomo natomiast, że mieli córkę Amalie (9.08.1822 – 1844). W informacji podano: „Lieuten. Chuchul zu Stahlhammer [Kalety]”

 

Ponownie ożenił się 7 września 1823 roku z Albertine (Bertha) Amalie Augustine (ur. 24.09.1802 r.), córką poborcy podatkowego Samuela Michaelis i Marii Karoliny von Ostrovsky. Ślub miał miejsce 7 września 1823 roku. [2]

Mieli ośmioro (?) dzieci:

Caroline Mathilde Amalie (23.11.1824 – 29.07.1911) mąż Carl Eduard Kretzschmar, ślub 25.06.1854 w Lübben (Spreewald); mieli sześcioro dzieci: Franza, Johanne, Carla Eduarda, Carla Alberta, Bertę i Ernsta (27.05.1855 – 14.03.1936)

Rosalie Henriette Antonie (29.05.1828 OW nr 16 z 15.07.1828 r. ...) jej mężem został inspektor maszynowy Hennig

... (6.12.1830 – ...) [8]

Helene Ernestine Emilie (30.09.1832 OW nr 44 z 30.10.1832r. – ...)

Ernst Adam Samuel (24.06.1835 OW nr 30 z 27.07.1835 r. – 28.12.1866)

Agnes Julie Adelheid (18.01.1837 OW nr 11 z 13.03.1837r. – ...)

Robert Heinrich Friedrich (18.01.1837 OW nr 11 z 13.03.1837r. – ...)

Hermann Friedrich Wilhelm (30.12.1838 OW nr 53 z 31.12.1838 r. – ...)


Rosalie Hennig geb. Chuchul z synem Ernstem
fotografia w albumie zdjęć Wilhelma Beermanna
znajdującym się w zbiorach Muzeum w Gliwicach
   

Po osiedleniu się w Gliwicach, pracował w Królewskiej Odlewni w emalierni (Emaill-Gedingehaber).[6] Zmarł 21 czerwca 1844 roku (OW nr 27 z 25.06.1844 r.), miał wtedy stopień majora (Major a.d., czyli w stanie spoczynku). Pogrzeb odbył się na Cmentarzu Hutniczym dwa dni później. Wg zapisów w Aktach Rodzin Gliwickich „...wcześniej pochowano tam Amalie lat 22”

 

Parę lat po śmierci męża Bertha Chuchul sprzedaje dom i ziemię.

 

1) Murowany dom mieszkalny nad Kanałem Kłodnickim, składający się z ośmiu pokoi, kilku komórek, sklepionej spiżarni, sieni i jasnej piwnicy. Jest też ogród owocowo-warzywny, pralnia i piekarnia. Murowana oficyna mieści stajnię ze stanowiskami dla trzech koni, paszarnię, oborę dla trzech krów i maglarnię. Na górze znajdują się dwa pomieszczenia z możliwością ogrzewania, spichlerz i suszarnia na pranie. Ponadto są też niezbędne pomieszczenia dla bydła i drobiu, jak również drewniana szopa do przechowywania opału i narzędzi na czystym i ładnym podwórzu, które wybrukowane jest kamieniami i posiada pompę.

2) Murowana stodoła wraz z wozownią przekrytą płaskim dachem, obok kawałek gruntu na ogródek (nadający się do zabudowy).

3) 3 morgi pola, ziemia pierwszej klasy, za hutą w kierunku Ligoty.

4) Mniejszy kawałek pola przy tej samej drodze.

   

Schlesische Provinzialblätter August 1822

ancestry

Schlesische Provinzialblätter Dezember 1824

Neuer Nekrolog der Deutschen, 1844, cz.II

 

 

 

Ernst Adam Samuel (24.06.1835 – 28.12.1866)  

Wg informacji o zgonie: zmarł w domu swojego przyszłego teścia von Blacha w Kłodnicy/Koźle. Zmarł dnia 28.12.1866 roku w wyniku ran odniesionych pod Königsgrätz (Hradec Králové) podczas bitwy decydującej o losach wojny pomiędzy Królestwem Prus a Cesarstwem Austrii, znanej jako „Bitwa pod Sadową“ (3.07.1866).


fotografia w albumie zdjęć Wilhelma Beermanna
znajdującym się w zbiorach Muzeum w Gliwicach

  

 

Hermann Chuchul

Inspektor maszynowy / Gasanstaltinspektor

Na postawie zebranych dotąd informacji, nie mogę stwierdzić, że jest to jedna i ta sama osoba, czy dwóch panów H. Chuchul.

Die Gründung und Weiterenwickelung der Königshütte 18021902, Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach

   

Na początku lat pięćdziesiątych XIX wieku, jeszcze jako majster maszynowy, odbył on razem z inspektorem maszynowym Eck´em dłuższą podróż po Anglii w celu poznania nowych technologii w hutnictwie.

15 lutego 1857 roku, wziął udział w spotkaniu założycielskim górnośląskiego koła Związku Inżynierów Niemieckich, które obyło się z inicjatywy inż. R. Peschke z Królewskiej Odlewni w Gliwicach. [4] Uczestnikom spotkania przedstawiono projekt statutu organizacji oraz wybrano zarząd:

przewodniczący – Dressler, inspektor budowlany i maszynowy w Zabrzu 
z-ca – Chuchul, królewski inspektor maszynowy w Królewskiej Hucie 
z-ca – Lindner, naczelny mistrz królewski w Rybniku 
z-ca – W. Schulze, królewski inspektor hutniczy w Gliwicach 
protokolant – R. Peschke, inżynier z Królewskiej Odlewni k. Gliwic 
skarbnik – W. Beermann, inżynier cywilny w Gliwicach 
 
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli i przystąpili do Związku m.in.: 
W. Hegenscheidt, fabrykant z Neudorf k. Gliwic 
J. Aust, inspektor maszynowy w Odlewni w Gliwicach 
H. Martini, królewski mistrz hutniczy w Odlewni w Gliwicach 
Schnackenberg, królewski mistrz hutniczy 
O. Rott, Odlewnia Żeliwa k. Gliwic
A. Kern, mistrz murarski z Gliwic 
Liwowski, właściciel fabryki maszyn w Gliwicach 
 

   

Rok później zaangażował się w budowę Aplerbecker Hütte w Dortmundzie: „...Pod koniec stycznia 1858 roku ogłoszenia prasowe informowały, że odlewnia i warsztat mechaniczny są już w pełni wyposażone. Za te i inne systemy, które były jeszcze w budowie, odpowiadał dyrektor techniczny Schmidt. Schmidt był już na spotkaniu założycielskim został zatrudniony do tego zadania 26 marca 1856 r., lecz opuścił swoje stanowisko 1 października 1858 r. Jego następcą został H. Chuchul, który wcześniej pracował jako królewski inspektor maszyn w Königshütte na Górnym Śląsku.” [9]

   
 
Chronologia powstawania i projektanci gazowni Wielkiego Księstwa Poznańskiego: []
Rawicz; Rok budowy:1865; Data rozruchu: 25 IX 1865; Projektanci: C. W. Brand, H. Chuchul i E. Jütner (Gliwice); Początkowa forma własności: prywatna firma
   
spis z 1864
Emilie Chuchul geb. Helmkampff (1824)
Paul (1847) Marie (1849) Elisabeth (1861)
 

 

 

Hedwig (6.05.1857 – 15.03.1864)

   

Schlesische Zeitung nr 211 z 8.05.1857 r. 

OW nr 8 z 22.02.1864 r. 

 

 

Nagrobek Hedwig Chuchul  
 

 

„Der Oberschlesische Wanderer” 

 

nr 17 z 8.04.1845 r. 

 

nr 4 z 26.01.1841 r.

 

nr 44 z 28.10.1845 r. 

 
nr 30 z 27.07.1858 r.
 

Materiały źródłowe:

[1] Akta Rodzin Gliwickich – Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach

[2] Boroń P.; Dawne Gliwice...., Muzeum w Gliwicach 2015

[3] Juros J.T.; W dolinie Małej Panwi; Ozimek 2010

[4] Nietsche B., Historia miasta Gliwice, przekł. S.Rosenbaum, Gliwice 2011

[5] Urbaniak M.; Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Gazownie; Łódź 2011

[6] Neuer Nekrolog der Deutschen, 1844, cz.II

[7] http://www.boehm-chronik.com/bergbau/bergleute/Freiwillige.htm  dostęp 20.02.2024 r.

[8] Schlesische Provinzialblätter Dezember 1830 (SP-1830_92.Bd-12.St.Dezember)

[9] www.aplerbeck-damals.de/

Der Oberschlesische Wanderer

Königlich Preußischer Staats-Anzeiger 1865

Schlesische Zeitung

Breslauer Zeitung