Cmentarz Hutniczy w Gliwicach / Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

Biografie pochowanych osób / Biografien

 

 

Familie Hennig

 

 

Heinrich  4.03.1828 – 25.07.1904

Carl August  ...01.1806 – 22.03.1882

Emil Adolph – Kaufmann

Gottlieb (1772 – 1850) – Rohrmeister

radca ...

...i inni

 

 

Heinrich (4.03.1828 26.07.1904)

 

Wieloletni, zasłużony rektor szkoły hutniczej, w której pracował od 1 lipca 1853 roku. Pracę jako nauczyciel rozpoczął jednak wcześniej, bo w 1848 roku, wynika to z daty hucznego jubileuszu 50-lecia, jaki urządzono mu w marcu 1898 roku (OW nr 286 z 12.12.1893 r.).

 

Żonaty z Beate geb. Risch (2.08.1832–3.12.1893 OW nr 286 z 12.12.1893 r.), ślub odbył się 17.05.1858 r. Jego zgon zgłaszał Paul Hennig, ale nie wiem czy to syn.

[5] str. 383384

„...Miejska szkoła symultaniczna nr II znajduje się pod kontrolą wyższego nauczyciela dr. Haussknechta. Nauczycielem głównym jest L.(?) Hennig. Ta placówka powstała z dawnej szkoły hutniczej w drodze inkorporacji w granice miasta Królewskiej Odlewni Żelaza.

1 klasa, Heinrich Hennig – 52 uczniów...[1876]

...Pod koniec października 1886 roku nauczyciele i uczniowie byli podzieleni następująco:

(...) I klasa, nauczyciel Hennig – 17 uczniów – 23 uczennice...” 

 

str. 364 „...W reprezentacji parafii [ewangelickiej – 1884] zasiadali ..nauczyciel główny Hennig...

 


Muzeum w Gliwicach
   

str. 279 [1879] „...11 października w restauracji Susta odbyło się walne zgromadzenie pszczyńsko-gliwickiej filii Związku Pestalozziego (Pestalozzi-Verein). Gliwicom przydzielono prowadzenie interesów związku, a filię przemianowano na „bytomsko-gliwicką”. Celem tej istniejącej od dekady organizacji jest troska o potrzebujące pomocy żony i dzieci osierocone przez śląskich nauczycieli – bez względu na ich wyznanie. Do zarządu wybrano: nauczyciela głównego Henniga jako przewodniczącego...” 

 
 

 

 

Nekrologi

 

OW nr 169 z 26.07.1904 r.


 OW nr 170 z 27.07.1904 r.

Podpisane organy w oddaniu upamiętniają tymże śmierć
Pana Rektora Heinrich’a Henning’a.
Zasnął w honorowym wieku 76-ciu lat jako długoletni członek przedstawicielstwa naszej gminy kościelnej w bogactwie darów ducha wiernej służbie, a ku tejże gminy błogosławionej rozbudowie
– Ewangelicka Komunalna Rada Kościelna i Przedstawicielstwo Gminy Kościelnej – Z upoważnienia, Linsingen, Pastor

 
Intelligenzblatt, nr 168 z 27.07.1904 r.

OW nr 169 z 26.07.1904 r.

Wczoraj [...] po długiej chorobie nasz honorowy członek  

Pan Rektor a. D. Heinrich Henning
Zmarły był nam zawsze wiernym i szczerym kolegą, poczucie koleżeństwa zapewnił sobie u nas stałą pamięć.
Gliwickie Stowarzyszenie Nauczycieli
 

 
OW nr 171 z 28.07.1904 r.

Zmarły poprzez długie lata oddawał swą służbę naszemu stowarzyszeniu, poprzez doskonałą znajomość i umiejętność muzyki, i w każdej chwili był gorliwym mecenasem szlachetnego kunsztu śpiewu.
Zawsze będziemy honorować go pamięcią
Krąg Śpiewaczy

 

 

 

 


OW nr 171 z 28.07.1904 r.
 

Zmarły był poprzez prawie trzy dziesięciolecia sumiennym i oddanym kierownikiem naszej szkoły, swemu kolegium przykładem wierności w służbie, i wszystkim serdecznym przyjacielem i kochanym współpracownikiem. 

Dla szkoły, uczniów i kolegów oddawał w każdej chwili swe siły, 
tak długo aż starość jego obficie błogosławionej działalności nie położyła kresu.
Cześć Jego Pamięci
Kolegium Nauczycielskie Szkoły III

Tłumaczenia nekrologów Ireneusz Czaja

 

 

Heinrich tablica oryginalna
nagrobek symboliczny
 

 

 

Zgodnie z adnotacją w albumie Beermanna, poniższe zdjęcie przedstawia mężczycnę pochowanego na Cmentarzu Hutniczym. Jednak z braku imienia (jak zwykle) nie wiem, czy to zdjęcie Heinricha Henniga, czy innego mężczny o tym nazwisku.

Nazwisko Hennig często pojawia się na kartach różnych opracowań. Oprócz Henniga-nauczyciela, spotykamy też  Henniga-radcę, Henniga-przemysłowca, Henniga-kupca. Ponieważ zwykle wymieniane jest samo nazwisko, trudno zidentyfikować te osoby.

 

fotografia w niepublikowanym albumie zdjęć Wilhelma Beermanna znajdującym się w Muzeum w Gliwicach

 

 

Carl August ( ...01.1806 – 22.03.1882)
(Maschinenbauer, Mechanikus, Maschinen-Inspektor, Maschinenfabrik Besitzer)

 


fotografie w niepublikowanym albumie zdjęć Wilhelma Beermanna znajdującym się w Muzeum w Gliwicach
   

15 sierpnia 1850 roku ożenił się z Rosalie Chuchul. (OW nr 34 z 20.08.1850 r.)


Rosalie Hennig geb. Chuchul i Ernst

Acta des Gemeinde-Vorstandes der Stadt December 1852 sygn. 15/1 94 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach

 Stadtarchiv – Völkszahlug... 1864–1867 sygn. 15/1 100
Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach
   

Mieli dwóch synów: Ernsta i Juliusa.

Ernst August Carl ur. 15.06.1854 r. (OW nr 28 z 11.07.1854 r.)

Julius Joseph Friedrich ur. 13.09.1857 r. (OW nr 40 z 6.10.1857 r.)

Der Oberschlesische Wanderer nr 24/1850 „donosi” jeszcze o córce, którą miał „Mechanicus Hennig”, a która urodziła się 29.05.1850 r. czyli trzy miesiące przed ślubem z Rosalie. Nie wiadomo kiedy zmarła, w każdym razie nie jest podpisana w nekrologu ojca. Nie ma jej również w spisie mieszkańców z 1852 roku.

 


Ernst i Julius
   

Jak możemy przeczytać w Historii miasta Gliwice B. Nietschego,, firma Henniga była jedną z trzech produkujących maszyny. (Pozostałe dwie to firmy Schotteliusa i Lohnerta.) W 1852 roku August Hennig wybrany został zastępcą przewodniczącego rady przemysłowej (Gewerberat). Przewodniczącym był Carl Schottelius.

 


OW nr 43 z 21.10.1856 r.
   

August Hennig zmarł 22 marca 1882 roku. (OW nr 74 z 28.03.1882 r.) Nie znalazłam informacji gdzie został pochowany. Przypisuję go do Cmentarza Hutniczego (być może na wyrost) ze względu na miejsce zamieszkania i związek z rodziną Chuchul.

   

OW nr 71 z 24.03.1882 r.

OW nr 72 z 25.03.1882 r.
   

Po śmierci ojca, firmę „A.Hennig” prowadził dalej pod nazwą zmienioną na „Hennig&Co.” najstarszy syn Ernst do spółki z matką.

   

OW nr 74 z 28.03.1882 r.
 
 
OW nr 226 z 11.11.1886 r.
   

Opiekun Katolicki nr 49 z 7.09.1889 r.
   
 

Emil Adolph (...1826 ...)

(Kaufmann)

    

Ożenił się 12 stycznia 1853 roku z Berthą Müller (OW nr 3 z dnia 18.01.1853 r.) . Bertha zmarła 16.02.1857 r. w wyniku powikłań poporodowych, miała 27 lat. (OW nr 8 z dnia 24.02.1857 r.)

   

Wg spisu mieszkańców z 1864 r. Emil mieszkał przy Bahnhofstr. (ul. Dworcowa) z trójką dzieci:

Alma (ur. 1853),

Ernst Victor Albert (ur. 11.01.1855 r. OW nr 8 z dnia 20.02.1855 r.)

Marie Caroline Bertha (ur. 5.02.1857 r.  OW nr 9 z dnia 3.03.1857 r.)

   

OW nr 30 z ...1862 r.
   


Gottlieb (1772 – 1850)
(Rohrmeister)

   

OW nr 5 z 29.01.1850 r.
 


Inni / Andere

   

OW nr 100 z 12.04.1939 r

    

Materiały źródłowe:

USC/zgony, Intelligenzblatt Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach nr 169, 28.07.1904

Nietsche B., Historia miasta Gliwice, przekł. S.Rosenbaum, Gliwice 2011

Schmidt J., 7 wieków szkolnictwa w Gliwicach