Cmentarz Hutniczy w Gliwicach / Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

Biografie pochowanych osób / Biografien

 

 

Michael Kochanowski

...08.1801 – 12.10.1851

 

 

Właściciel majątku Ellguth-Zabrze (Ligota Zabrska). Nic więcej niestety o nim nie wiemy.

 

 

„Der Oberschlesische Wanderer”

 

nr 43 z 21.10.1851 r.

 

Inne informacje, być może o córkach?

 

nr 6 z 8.02.1853 r.

 

nr 7 z 14.02.1854 r.

 

 

Nagrobek (lokalizacja oryginalna)

 

 

Materiały źródłowe:
Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach