Cmentarz Hutniczy w Gliwicach / Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

Biografie pochowanych osób / Biografien

 

 

Wilhelm von Windheim

17.03.1823  – 17.03.1861

 

 

1 lipca 1859 r. Wilhelm von Windheim został prokuratorem dla powiatu gliwickiego i wielkostrzeleckiego. Był również prawnikiem Centralnego Banku Rzeszy w okresie 1.07.1859–17.03.1861. [3]

 

 

[1]

 

 

 

„Der Oberschlesische Wanderer”

 

nr 12 z 19.03.1861 r.

 

 

Nagrobek symboliczny – 2006

 

 

[1] Nietsche B., Geschichte der Stadt Gleiwitz, Gleiwitz 1886, ¦l±ska Biblioteka Cyfrowa

[2] Nietsche B., Historia miasta Gliwice, przekł. S.Rosenbaum, Gliwice 2011

[3] „Der Oberschlesische Wanderer”