Cmentarz Hutniczy w Gliwicach / Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

Biografie pochowanych osób / Biografien

 

 

Henrietta Bűchtemann

31.07.188721.02.1889

 

 

Z wielu różnych fragmentów połamanych różnych tablic nagrobnych, udało się złożyć się część dwustronnej tablicy. Na jednej stronie był kompletny w zasadzie napis Friedrich Knappe, natomiast na drugiej nie było ani imienia ani nazwiska. Była za to dokładna data śmierci: 21 (...)ruar 1889 i  rok urodzenia 1880. To pozwoliło na znalezienie w Wandererze nekrologu Henny. Data śmierci i wiek pasowały, więc mało prawdopodobne że w jednym dniu zmarło dwoje dzieci w tym samym wieku.

Pod nekrologiem podpisany „Hauptmann Bűchtemann” – po dalszych poszukiwaniach znalazłam nieco więcej. W cotygodniowym „zestawieniu zmarłych” w Wandererze jest nieco więcej: Kgl Hauptmann und Compagne-Chef Carl Bűchtemann.

Szukając dalej z pomocą Staflika znalazłam Carla na stronie gedbas.genealogy – i tu kolejna informacja: jego żoną była Elisabeth, baronówna von Stein (ur. 13.02.1857). Ślub odbył się 28 maja 1876 roku w Glatz (Kłodzko) – odpis jest również w archiwum w Gliwicach. Również w Kłodzku urodziła się Henny, czyli Henriette Gertrud oraz jej starsza siostra Margarethe Auguste.

A skąd Bűchtemannowie w Gliwicach? Carl służył w 1. poznańskim pułku piechoty nr 18 (1. Pos.[ensches] Inf.[anterie] Reg.[iment] Nr. 18) a ten przenoszono. I tak w latach 1871–1881 stacjonował w Kłodzku, w 1881–1890 w Gliwicach, później przeniesiono go do Poznania. Szukając potwierdzenia jednej z nazw, znalazłam jego kartę w Archiwum Państwowym w Poznaniu – urodził się 11 stycznia 1846 w Halberstadt. Został awansowanu do stopnia generała brygady (General major).

I jeszcze słowo o dziadku małej Henny. Baron (Freiherr) von Stein był dowódcą gliwickiego okręgu landwery, czyli zajmował się sprawami wojska z poboru. W Tost=Gleiwitzer Kreisblatt wymienia się go też kilkakrotnie jako członka komitetu obchodów urodzin cesarza.

 

 

„Der Oberschlesische Wanderer”

 

nr 181 z 9.08.1887 r.

nr 48 z 26.02.1889 r.

 

 

 

   

nr 181 z 23.02.1889 r.

 

 

Akta USC

 

ślub narodziny Margarethe Auguste Josine narodziny Henriette Getrud

 

 

   
Adressbuch Posen 1903
   

sygn. 14280 k-535
 

 

Nagrobek symboliczny –
tablica oryginalna

 

 

Materiały źródłowe:

Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach

Archiwum Państwowe w Poznaniu