Cmentarz Hutniczy w Gliwicach / Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

Biografie pochowanych osób / Biografien

 

 

„Anioł”

 

 

„Grabmal auf dem alten Hűttenfriedhof in Gleiwitz”
„Oberschlesien im Bild” nr 44 z dnia 2.11.1933 r.

Niestety zdjęcie „obcina”  dolną część postumentu z tablicą, więc nie ma szans na przyporządkowanie osoby pochowanej.

 

 

Renowacja nagrobka – od 2005

 

 

Materiały źródłowe:

Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach