Cmentarz Hutniczy w Gliwicach / Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

Biografie pochowanych osób / Biografien

 

 

Walter Siekierka

30.10.1902 – 22.03.1913

 

 

 

 

 

Gliwice 22. marca 1913

Muzykowi Mich. Siekierka udziela się niniejszym zgody na pochowanie na naszym cmentarzu hutniczym, jego syna Waltera Siekierka, zmarłego w wieku 10 lat w dniu 22. bież. miesiąca. Siekierka należy do tych robotników, którzy mieszkają w pobliżu cmentarza hutniczego i na tej podstawie za zezwolenie na w.w. pogrzeb zobowiązani są do wpłaty do kasy miejskiej kwoty 8,00 Marek (porówn. pismo magistratu gliwickiego z 6.czerwca 1907 – I 2744).

 

Acta des Königlichen Hütten-Amtes zur Eisengiesserei bei Gleiwitz betreffend die Anlage und Unterhaltung eines Begrabniss-Platzes

   

Akt zgonu z USC

 

 

Renowacja nagrobka 2006

(lokalizacja oryginalna)

 

 

Materiały źródłowe:

Der Oberschlesische Wanderer

Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach