Cmentarz Hutniczy w Gliwicach / Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

Realizacje / Umsetzung

 


Lapidarium
Lapidarium

Ogrodzenie
Friedhofszaun

Krzyż
Kreuz

Nagrobki
Grabsteine

 

 

Antonie Szendzielarz
geb. Marek
6.06.1876 2.03.1910

 

 

Nagrobek symboliczny – 2008

 

Sklejanie tabliczki – Anna Wątorska
Replikę tabliczki wykonała firma ELIPSA-PORCELANA 01-501 Warszawa ul. J. Popiełuszki 2 m 6

Postument wybrany z elementów przywiezionych od franciszkanów

Fundament – Marian Jabloński
Sfinansowano ze składek stowarzyszenia

     
szczątki tabliczki tabliczka posklejana
     
na placu franciszkanów osadzony na cmentarzu  
     
replika tabliczki    
     

Księgi parafialne kościoła
pw. Wszystkich Świętych
 
 

OW nr 53 z 7.03.1910 r.

 
     
 

 

Zdjęcia: członkowie stowarzyszenia Gliwickie Metamorfozy