Cmentarz Hutniczy w Gliwicach / Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

Biografie pochowanych osób / Biografien

 

 

Familie Peschke

 

 

Hieronimus  1849 – 5.04.1914

Gerhard  1875 – 4.01.1919

 

Robert  1827 – 3.12.1909

Adolf  1870 – 16.01.1940

 

Nazwisko „Peschke” spotykamy dość często, ale trudno jest określić powiązania rodzinne. Nagrobek Gerharda zachował się na Cmentarzu Hutniczym, miejsce pochówku Adolfa dokładnie określa nekrolog, natomiast Robert i Hieronymus piastowali wysokie stanowiska w Zarządzie Huty, ponadto Hieronymus był ojcem Gerharda, więc obydwaj z pewnością również zostali pochowani na Cmentarzu Hutniczym.

 

 

 
Hieronymus  (1849 – 5.04.1914)
 

Benno Nietsche w swojej „Historii miasta Gliwice” (str. 420) wymienia personel urzędniczy Huty z roku 1887, a wśród nich znajduje się królewski sekretarz urzędu hutniczego Peschke – i oczywiście znowu bez imienia.

   

Ta fotografia w albumie ze zbiorów Deutsches Bergbau-Museum w Bochum podpisana jest: Peschke, Hüttenamts-Sekretär.

Album wykonany został w czerwcu 1878 roku i ofiarowany Oberberghauptmannowi dr Serlo. Przedstawia urzędników Urzędu Górniczego we Wrocławiu, któremu podlegały Gliwice.

 

 

„Der Oberschlesische Wanderer” nr 89 z dnia 15 kwietnia 1888 r. podaje informację o wyznaczeniu sekretarza Peschke na faktora.

 

 

Dzięki temu możemy połączyć ten element układanki z następnym zdjęciem, wykonanym w atelier Ernsta Stűmera. Niestety nadal nie ma całkowitej pewności czy to Hieronymus.


zdjęcie pochodzi z albumu znajdującego się w zbiorach DEUTSCHES BERGBAU-MUSEUM BOCHUM  https://www.montandok.de/

 

- Sygn. BBA 50/39.102

Fotoalbum mit der Widmung: „Ihrem langjährigen Berghauptmann, nunmehrigen Oberberghauptmann, Herrn Dr. Serlo zu wohlwollender Erinnerung ehrerbietigst die Beamten im Bezirke des Oberbergamts Breslau, 30. Juni 1878” (Schmuckalbum in Samt und mit Beschlägen), 1878

   

Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach
zbiór ikonograficzny – fotografie urzędników Huty

Adressbuch 1913
 
   

Hieronymus Peschke urodził w miejscowości Równe (Roben) koło Głubczyc (Leobschűtz), jako syn Karla i Theresie z domu Kunisch. W akcie zgonu napisano, że był katolikiem.

Ożenił się z Ottilie Bohlmann. Na podstawie nekrologu wspomaganego notkami z Wanderera myślę, że mieli troje dzieci:

 

Gerhard (ur. ok. 1875) ożenił się z Charlotte / Lotte Thomas

Margarethe / Greta (ur. 30.01.1878 OW nr 16 z 5.02.1878 r.) 27 października 1896 roku wyszła za mąż za Maxa Peschke (OW nr 258 z 3.11.1896 r.)

Max Hans Walter (ur. 30.06.1879 OW nr 79 z 8.07.1879 r.) porucznik piechoty 37. Regimentu, ożenił się z Gertrud Koehler

   

OW nr 79 z 6.04.1914 r.

akt zgonu 351/1914
   

OW nr 80 z 7.04.1914 r.

OW nr 80 z 7.04.1914 r.

OW nr 80 z 7.04.1914 r.
   

 

 

Gerhard  (1875 – 4.01.1919)
 

Gerhard był synem  Hieronymusa i Ottilie geb. Bohlmann. (wg nekrologu Hieronymusa od rodziny). Niestety brakuje w archiwach roczników Wanderera akurat z lat 18741876.

 

 

 


Acta des Königlichen Hütten-Amtes zur Eisengiesserei bei Gleiwitz

 

 

 


OW nr 4 z 7.01.1919 r.

 

 

Gerhard – renowacja nagrobka – 2005 

(lokalizacja oryginalna)

 

 

Robert  (1827 – 3.12.1909)
 

W swojej „Historii miasta Gliwice” Benno Nietsche wymienia w składzie personelu urzędniczego Huty dwie osoby o nazwisku Peschke: królewski sekretarz urzędu hutniczego i wyższy inżynier. Sekretarz to z pewnością zidentyfikowany już Hieronymus, natomiast sądzę, że wspomniany „wyższy inżynier” to Robert Peschke, co zgadzałoby się z zapisem w znalezionym w aktach huty nekrologu: „Oberingenieur”.

   

Jedyne czego udło mi się dowiedzieć o rodzinie to informacja o śmierci córki:

Eva Aurelie Mathilde 12.02.1868 – 3.03.1868

(OW nr 20 z 10.03.1868 r.)


Acta des Königlichen Hütten-Amtes zur Eisengiesserei bei Gleiwitz

 

 

Adolf  (1870 – 16.01.1940)
 

Tu z kolei zupełnie nie wiadomo czy były jakieś powiązania rodzinne, ale za to nie ma wątpliwości, że związany był z Hutą i że został pochowany na Cmentarzu Hutniczym.

Adolf Peschke przeszedł drogę służbową od Bureaugehilfe/pomocnika biurowego (1894), Rechnungs-gehűlfe/pomocy księgowej (1899) do Rechnungs-fűhrer/głównego księgowego.

 

 

Ożenił się z Huldą Krauthakel.

Mieli trzech synów:

Walter – ur. 22.05.1894 (OW nr 121 z 30.05.1894 r.)

Eryk – zm. 2.08.1898 roku (USC akt 671) – o ile dobrze odczytałam miał 1 dzień i 17 godzin.

Otto Georg – ur. 21.04.1899 (OW nr 94 z 23.04.1899 r.)

   

  

   

Materiały żródłowe:

„Der Oberschlesische Wanderer”

Nietsche B., Historia miasta Gliwice, przekł. S.Rosenbaum, Gliwice 2011

Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach – zbiór ikonograficzny

Deutsches Bergbau-Museum Bochum  https://www.montandok.de/