Cmentarz Hutniczy w Gliwicach / Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

Realizacje / Umsetzung

 


Lapidarium
Lapidarium


Ogrodzenie
Friedhofszaun


Krzyż
Kreuz


Nagrobki
Grabsteine

 

 

Gerhard Peschke
...1876 4.01.1919

 

 

Renowacja nagrobka – 2005 

(lokalizacja oryginalna)

 

Prace konserwatorskie wykonała pracownia „Konserwacja Dzieł Sztuki i Zabytków, mgr Jakub Drożdż” 30-403 Kraków Al. Gen. Skrzyneckiego 13/2
Finansowanie – pieniądze uzyskane ze sprzedaży przewodnika wykonanego przez stowarzyszenie
Prace przygotowawcze – członkowie stowarzyszenia
Odbiór – Ewa Pokorska-Ożóg – miejski konserwator zabytków z Gliwic, Ryszard Szopa – miejski konserwator zabytków z Chorzowa

2002    
czyszczenie nagrobka  ślad napisu przed- i po czyszczeniu  stan nagrobka po czyszczeniu 
odbiór konserwatorski 2005 r.    
 

 

Zdjęcia: członkowie stowarzyszenia Gliwickie Metamorfozy