Cmentarz Hutniczy w Gliwicach

Historia

Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz
Geschichte

 

Biografie

Biographien

Wykazy osób

Listen

Historia

Geschichte

Realizacje

Umsetzung

Dokumentacja

Dokumentation

 

Ikonografia
Ikonographie

 

Sztuka cmentarna
Friedhofkunst

Prezentacja Präsentation

 


Kaplica
Kapelle

Warsztaty Werkstätte

 

 

Widok cmentarza z 1867 roku

szczerze powiedziawszy mam coraz więcej wątpliwości czy to aby na pewno nasz cmentarz

 

fot. Wilhelm Blandowski – zdjęcia ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

 

 

 

Oś cmentarza – najczęściej fotografowane ujęcie – chronologicznie

 

 

 

 

 

 

 

 

1956 fot. Helmut Kohl

 

Zeszyty Gliwickie XVIII/XIX, Gliwice 1988, fot. Franciszek Maurer

 

 

 

Niedziela Palmowa 9 kwietnia 1922

 

 

z kolekcji p. Wojciecha Czaplickiego 

 

 

 

 

 

 

 

z innych źródeł 

 

 

 

 

 

 

Kaplica  /  Kapelle

 

1928  zdjęcia z kroniki parafialnej

 

 

 

 

 

John Baildon

 


1920  Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach

Oberschlesiem im Bild 42/1925 – nieco inne ujęcie

 

 

1956 fot. Helmut Kohl

 

 

 

   

 

 

Theodor Kalide

 

 1926  Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach

 

Oberschlesien im Bild


Zeszyty Gliwickie XVIII/XIX, Gliwice 1988 fot. Franciszek Maurer

     

 

Familie Brand

 

 

     

 

 

 

dyrektor Jűngst

 

  

zdjęcie z albumu rodziny Jüngst  /  Foto aus dem Jüngst-Familienalbum

 

 

August Holzhausen

 


Śląska Biblioteka Cyfrowa, Oberschlesien, Album fotografii cz.I

 

 

Leopoldyna Blandowska

 

fot. Wilhelm Blandowski – zdjęcie ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

 

 

Wilhelm Kiss

 


Muzeum w Gliwicach

Gleiwitzer Jahrbuch 1927

 

 

... Doleżol

 

Gleiwitz, Industrie- und Handelsstadt; Verkehrs- un. Propagandaamt, 1934

 

 

Michael Kochanowski

 

Gleiwitzer Heimatblatt 1959, fot. Johanna Juretzko

 

 

Sophie Seidensticker

 

zdjęcie z albumu rodziny Jüngst  /  Foto aus dem Jüngst-Familienalbum

 

 

Elfriede Skowronek

 

1956 fot. Helmut Kohl

 

 

anioł  /  Angel

 

Oberschlesien im Bild nr 44 z 2.11.1933

 

1956 fot. Helmut Kohl

 

   

 

 

 

 

Różne

 

zdjęcia od p. Sobolewskiej

 

 

 

 

zdjęcia od ś.p. pani Pileckiej 

 

p. Pilecka ze starszą siostrą nad grobem matki (grób ekshumowany)

 

 

 

fot. p. Grabania

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. B&W 

 

 

 

 

fot. X 

 

 

 

 

 

fot. Andrzej Matwiejew 

 

 

 

 

fot. X

 

 

 

fot. Jerzy Olejnik

 

 

1996 

 

 

Plany

 

 

 

 

 

Fűhrer durch Gleiwitz und Umgebung – Wűrzburg ok. 1890