Cmentarz Hutniczy w Gliwicach

Dokumentacja

Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz
Dokumentation

 

Biografie

Biographien

Wykazy osób

Listen


Historia
 Geschichte

Realizacje

Umsetzung

Dokumentacja

Dokumentation

 

 

Zestawienia zbiorcze

Zusammenfassende Listen

 

         
 
         
 

 

 

Personalia

Personendaten

Daty urodzin i śmierci

Geburts- und Todestag

Źródło   Quelle

Biografie,

nagrobki,

nekrologi

Biografien,

Grabsteine,

Todesanzeigen

„Der Oberschlesische Wanderer” Informacje z innych źródeł
Angaben aus weiteren Quellen
1939

Cecilie Hennig

... 8.04.1939

nr 155/1939 z 8.06.1939

nekrolog*

 

Albine Lopatta geb Skwara

17.02.1875 – 31.05.1939

 

tablica na grobie*

   

Artur Janikowski

2.07.1880 6.06.1939

nr 155/1939 z 8.06.1939

tablica na grobie*

nekrolog*

 

Johanna Schlifka geb. Smolka

... 19.03.1939

 

nekrolog*

   
         
1940

Anna Skornia

18.07.1885 1.01.1940

 

napis na nagrobku*

Adolf Peschke

1871 – 16.01.1940

nr 18/1940  z 18.01.1940

nekrolog*

 

Anna Beinlich geb. Wawroschek

1897 28.02.1943

nr 61/1940  z 1.03.1940

nekrolog*

   
         
1941

Valesca Jaensch geb. Lanuschny

1875 2.11.1941

nr 305/1941  z 5.11.1941

nekrolog*

   
         
1942
         
         
1943

Anna Furgoll

11.06.1866 2.02.1943

nr 36/1943  z 5.02.1943

tablica na grobie*

nekrolog*

 

August Hillinger

1863 29.09.1943

pogrzeb 2.09.1943  14:30

nr 270/1943  z 1.10.1943

nekrolog*

   

Emma Münter geb. Weigt

2.10.1873 2.10.1943

pogrzeb 5.10.1943  15:00

nr 272/1943  z 3.10.1943

nekrolog*

   

Friedrich Strunk

20.09.1877 – 31.05.1943

 

nekrolog*

 
         
1944

Paul Frölich

1870 3.01.1944  w gazecie jest błąd 1943

pogrzeb 5.01.1944   14:30

nr 3/1944  z 4.01.1944

nekrolog*

   

Marie Thomas geb. Greiner

1885 9.02.1944 

pogrzeb 12.02.1944  15:00

nr 40/1944  z 10.02.1944

nekrolog*

   

Martha Okon geb. Klachka

1870 28.03.1944 

pogrzeb 30.03.1944  15:00

nr 88/1944  z 29.03.1944

nekrolog*

 

Robert Dietzel

14.10.1857 6.06.1944 

pogrzeb 8.06.1944  14:00

nr 136/1944  z 8.06.1944

nekrolog*

 
         
1945

Marian Steciwka

1883 1945

 

tablica na grobie*

 

Franz Ochmann

20.09.1906 10.06.1945

 

tablica na grobie*

     

Maria Wójcik

24.08.1908 23.08.1945

 

tablica na grobie*

   

Julianna Krause

1868 1945

 

odnaleziona tabliczka*

     

Tadeusz Bukowski

   

informacja od sąsiadów*

     

Ludwika Brzeźnicka

   

informacja od sąsiadów*

     
         
1946

Maria Pokora

7.02.1868 2.01.1946

 

akt zgonu od rodziny*

 

August Bassota

18.08.1905 6.02.1946

 

tablica na grobie*

   

Paulina Czerny

1892 1946

 

tablica na grobie*

     
         

1947

Urszula Weiner

21.10.1947 9.11.1947

 

napis na nagrobku*

   
         
1948

Stanisław Górecki

24.04.1903 10.02.1948

 

tablica na grobie*

   

Franz Lippa

27.10.1900 13.03.1948

 

tablica na grobie*

   

Anna Garbicz

   

fotografia

   

Bronisława Garbicz

       
         
1949

Marta Rudolf

21.01.1899 9.03.1949

 

odnaleziona tabliczka*

     

Józef Koryzna

19.03.1874 8.05.1949  

odnaleziona tabliczka*

informacje od rodziny* ur. Monasterzyska/Buczacz Tarnopol

   
         

 

tablica na grobie – Gedenktafel am Grab
nekrolog – Todesanzeige
odnaleziona tablica – Grabstein gefunden
napis na tablicy – Inschrift auf der Tafel

akt zgonu od rodziny Sterbeurkunde von der Familie erhalten

Informacja od sąsiadów – Informationen von Nachbarn